Sök
VA-aktuellt
Foto: Pixhill.com

Foto: Pixhill.com

Sjukhusets ledningssystem orsakade Lunds problem

VA Syd bekräftade på morgonen 20 mars att de koliforma bakterier som förekommit i delar av vattenledningsnätet i Lunds kommun, kommer från ledningsnätet inne på sjukhusområdet SUS, i Lund.

VA Syd har arbetat metodiskt och systematiskt med att ringa in källan till de bakterier som funnits i dricksvattnet i stora delar av Lund under den senaste veckan.

Det avgränsade området ligger inne på Region Skånes sjukhusområde, SUS i Lund. Ledningsnätet där tillhör Region Skåne och tillförs friskt vatten från VA Syds ledningsnät i Lund. Eftersom sjukhusets ledningsnät inte med säkerhet kan isoleras helt från Lunds övriga ledningsnät fortsätter kokningsrekommendationen i berört område i Lund.

VA Syd och Region Skåne arbetar sedan helgen tillsammans för att komma till rätta med problemen.

– Så länge det påverkar VA Syd:s kunder tar vi självklart ansvar för att hjälpa till och lösa problemet, säger Eva Kristensson, kommunikationschef på VA Syd.

Såväl den nationella vattenkatastrofgruppen Vaka som Livsmedelsverket har bistått VA Syd i arbetet. (EW)

Publicerad 2017-03-20 11:25

Uppdaterad 2017-03-20 11:26

Annons:
VegTech