Sök
Cirkulation 5/16

Snabbspår för nyanlända VA-ingenjörer

Nio nyanlända ingenjörer har under våren fått praktikplatser på kommuner och VA-verk i Göteborgsområdet. Pilotprojektet för att få in nyanlända ingenjörer till VA-området har börjat mycket lovande. VA-branschen har ett stort kompetensförsörjningsbehov. Det kan tyckas vara en självklarhet men det är ändå viktigt att konstatera. Läs mer

Cirkulation 5/16

Fiska upp de dåliga rören

Precisionsfiske av dåliga rörledningar i mark ska bli möjligt genom avancerad analys av data från redan etablerade undersökningsmetoder, utan krav på schakt­ning. Det går att spara ... Läs mer

VA-aktuellt

Samarbete kring teknik för fosforåtervinning

Slam Vid Luleå tekniska universitet och Umeå universitet har man intresserat sig för slamförbränning under flera år. Nu har ett konsortium bildats för att kunna få fram praktiskt ... Läs mer

Cirkulation 5/16

Vattenutredning viktig möjlighet för branschen

Den har kallats det kanske viktigaste arbetet inom dricksvattenområdet de senaste 50 åren. Under de sista tre åren har Jörgen Johansson ägnat en fjärdedel av sin arbetstid åt ... Läs mer

Cirkulation 5/16

IT-intrång inte längre en hemlighet

Hackers och kriminella samarbetar i globala nätverk för att göra intrång i dator­system, antingen för att sabotera eller för att tjäna pengar. VA-verksamheter och kommuner är inte ... Läs mer

Cirkulation 5/16

Hög nivå på årets VA-studenter

I juni var det examensdags för 18 nya Miljö- och VA-tekniker vid yrkeshögskolan i Ludvika. Över hälften hade klart med arbete redan innan utbildningen var klar. Det var hög nivå när de nya ... Läs mer

Cirkulation 5/16

Allt vanligare med låga grundvattennivåer

Cirkulation frågar Grundvattennivåerna i framförallt sydöstra Sverige har som bekant generellt varit mycket låga i år. Värst har det varit på Öland och Gotland men de låga nivåerna visar ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2016
Cirkulation 5/16

Förbättrad avvattning av primärslam med järnbakterier

Från branschen Slam från direktfällning har tillsatts järnbakterier som separerats i celler och filtrat. Försök har genomförts i labskala på slam från ett stort järnfällningsverk i Hongkong och förhoppningen är att kunna ersätta polymertillsatsen vid slambehandlingen. Avvattning av direktfällt slam från en stor järnfällningsanläggning i ... Läs mer

Malin Biller

Biller Cirkulation 5/16

I varje nummer av Cirkulation publicerar vi en specialstripp, exklusivt för våra läsare, av tecknaren Malin Biller. ... Läs mer

VA-aktuellt

Så här läser du låsta artiklar på Cirkulation.se

Endast prenumeranter Numera är stora delar av materialet på Cirkulation.se enbart för våra betalande prenumeranter. Våra dagliga nyheter under rubriken VA-aktuellt finns läsbara ... Läs mer

VA-aktuellt

Omfattande kokningsrekommendation

Dricksvattenproblem Centrala och norra Helsingborg samt Höganäs berörs av en kokningsrekommendation för dricksvattnet. Enterokocker har upptäckts vid en provtagning. ... Läs mer

VA-aktuellt

Lomma kommun får inte förbjuda slamspridning

Slam Det är tillåtet att sprida reningsverksslam även i Lomma kommun. Mark- och miljödomstolen har gett ett lantbruksföretag i Lomma kommun rätt mot kommunens Miljö- och byggnadsnämnd som ... Läs mer

VA-aktuellt

Nytt forskningscentrum för Östersjöforskning

FoU En ny forskningsverksamhet kring marina frågor, Östersjön och skapas med Simrishamns kommun som en part. Även andra vattenfrågor kommer att inkluderas. ... Läs mer

VA-aktuellt

Skyfallsväg invigd i Karlstad

Dagvatten Torsdagen 19 augusti invigdes Sveriges första skyfallsväg, i Karlstad. Vägens konstruktion ska minska översvämningsrisk när dagvattensystemen inte räcker till. ... Läs mer

VA-aktuellt

VA-privatisering debatteras i Danmark

Danmark Danmarks energi- och försörjningsminister, Lars Christian Lilleholt (V), kräver att den danska VA-sektorn effektiviserar verksamheten. ... Läs mer

Annons:
Wateraid