Sök
VA-aktuellt

Linnéa Ahlén Varims nya generalsekreterare

Näringsliv Linnéa Ahlén är ny generalsekreterare för Varim. Hon presenteras i sin nya roll under VA-mässan. Läs mer

VA-aktuellt

VA-mässan är igång

VA-mässan Tisdag 27 september öppnar VA-mässan på Elmia i Jönköping. Tillsammans med mässor för avfall och fjärrvärme blir det den största mötesplatsen för det hållbara samhället. ... Läs mer

VA-aktuellt

Sveriges beredskap för vattenkriser hotad

Krisberedskap hotad Under tio år har Sverige byggt upp en unik beredskap kring vatten i krissituationer. Nu riskerar beredskapsgruppen, Vaka, att läggas ned. Livsmedelsverket får inga ... Läs mer

Cirkulation 6/16

Kartläggning av PFAS-föroreningar i Kallinge

Efter larm om höga PFAS-halter i dricksvattnet från Brantafors vattenverk i Kallinge startade försvarsmakten rätt omgående undersökningar för att få klarhet i föroreningarnas ... Läs mer

Cirkulation 6/16

Råvattenverk säkrar kvaliteten

Ett nytt råvattenverk i Gävle ska säkra vattenförsörjningen framöver, och säkra kvaliteten på grundvattnet i den grusås som används för dricksvattenförsörjningen. Med dubbla omgångar ... Läs mer

Cirkulation 6/16

Dåligt skydd mot gifter

Spridningen av PFAS till dricksvatten blev ett stresstest i full skala. Det visade att samhället är dåligt rustat för att förebygga miljögifts­skandaler och skydda vattentäkter. Det blev ... Läs mer

VA-aktuellt

Miljöprövningar kan bli effektivare

EU-direktiv För att föra in det nya MKB-direktivet föreslås ett nytt kapitel i miljöbalken, som ska förenkla och öka miljöskyddet. Efter nio år av utredningar och förseningar, bland annat ... Läs mer

Cirkulation 6/16

Detektivarbete spårade kadmiumkälla

Klassiskt detektivarbete i Trelleborg ledde till att en kadmiumalstrande förändring i en verksamhet kunde spåras och åtgärdas. Noggrann kartläggning, research, ­sektionerade ... Läs mer

VA-aktuellt

Mariestad satsar för stor invånarökning

Avloppsrening Mariestads kommun hoppas växa med 2 000 invånare till 2025, och satsar på sjönära boende och utbyggnad av det befintliga reningsverket. Mariestads kommun vill, liksom ... Läs mer

Annons:
Wateraid 2016
Cirkulation 6/16

Tejpproblem efter gamla rörinfodringar

Under den senaste tiden har ett par kommuner i Sverige fått problem med tejp som lossnat från ledningar som relinats med flexibla foder. Jobben är ursprungligen utförda innan sekelskiftet. ... Läs mer

Cirkulation 6/16

Nanomembran i Köpings nya vattenverk

I Köping blir det nytt vatten i kranarna under hösten. Då börjar det nya vattenverket med nanomembranfilter leverera dricksvatten, men exakt hur abonnenterna reagerar på nyheten är svårt ... Läs mer

Cirkulation 6/16

Det mesta av Italiens ytvatten är förorenat

Två tredjedelar av det italienska ytvattnet är förorenat, och en femtedel har värden som kan anses direkt farliga för hälsan. Det visar en undersökning från det italienska miljöverket, ... Läs mer

Cirkulation 6/16

Ny anläggning byggs från noll i Sörfjärden

Det är få förunnade att vara med och bygga upp en helt ny VA-anläggning från noll utan hänsyn till befintliga verk och ledningsnät men så är det för Mittsverige Vatten. Fritidsområdet ... Läs mer

Cirkulation 6/16

Driftpersonalen utvecklar sin egen arbetsmiljö

På reningsverket i Hallsberg utvecklar driftpersonalen egna förbättringar i arbets­miljön. Tillsammans gör de också brain-storm-ronder på alla sina anläggningar för att hitta ... Läs mer

Cirkulation 6/16

Samverkan för en tryggare VA-försörjning

Olofström förses från och med i år med dricksvatten från Bromölla. Arbetet föregicks av en ovanligt intensiv debatt lokalt och vid genomförandet utsattes projektet till och med för ... Läs mer

Cirkulation 6/16

En tablett i toan kan stoppa läkemedelsrester

I framtiden kan det hända att du får ett spolblock med enzymtablett till toan samtidigt med ditt läkemedel. I alla fall om försöken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala faller väl ut, där ... Läs mer

Cirkulation 6/16

Nu har det strategiska vattenarbetet börjat

Cirkulation frågar Vattenbrist har präglat sommaren för stora delar av Kalmar län. Besvärligast i länet har det varit för de två Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga. Jörgen ... Läs mer

Cirkulation 6/16

Rena industriavlopp med vattenverksslam

Från branschen Kemisk flockning med aluminium- eller järninnehållande flockningskemikalier är en av de vanligaste reningsprocesserna vid beredning av dricksvatten. Processen genererar dock stora mängder slam som vanligtvis deponeras. Genom att återvinna aluminium och järn från slammet kan detta istället återanvändas, vilket kan innebära ... Läs mer

Malin Biller

Biller Cirkulation 6/16

I varje nummer av Cirkulation publicerar vi en specialstripp, exklusivt för våra läsare, av tecknaren Malin Biller. ... Läs mer

Annons:
Paab