Sök
VA-aktuellt

Svenskt Vatten i kris

Svenskt Vatten En arbetsmiljö som domineras av en rädslokultur. En djup kris där såväl stora delar av personalen som flera medlemmar saknar förtroende för ledningen. Problemen på branschorganisationen Svenskt Vatten har djupare orsaker än den omorganisation som genomförts. Läs mer

VA-aktuellt

Fasad till vattentorn skadad i hårt väder

Vattentorn Fasaden till vattentornet i Flen har lossnat. Kommunen gick under tisdagen ut med en varning för att stora plåtföremål rör sig i området i den starka blåsten. ... Läs mer

VA-aktuellt

Regeringen upphäver beslut om vattenskyddsområde

Vattenskyddsområde Länsstyrelsen i Östergötland måste fatta ett nytt beslut om vattenskyddsområde för Stångån, vattentäkt för bland annat Linköping. Detta efter att regeringen ... Läs mer

VA-aktuellt

Ängelholms reningsverk byggs ut

VA-utbyggnad Ängelholms satsning Den stora VA-utgbyggnaden går vidare. Under året påbörjas en omfattande ombyggnation av kommunens centrala reningsverk. ... Läs mer

VA-aktuellt

Mikroplaster i dricksvattnet ska utredas

Mikroplaster Livsmedelsverket får i uppdrag att ta reda på mer om eventuella mikroplaster i svenskt dricksvatten. ... Läs mer

VA-aktuellt

Svenskt Vatten tappar en tredjedel av personalen

Svenskt Vatten Det kommer att eka lite tomt i korridorerna på Svenskt Vatten till våren. Sju personer har sagt upp sig och ytterligare två får sluta efter höstens omorganisation. ... Läs mer

VA-aktuellt

Höga nivåer för vattenflöden i stora delar av landet

Vattenflöden I södra Sverige är VA-chefer på flera platser bekymrade över höga vattennivåer. Samtidigt kan de glädjas åt stigande grundvattennivåer. Länsstyrelserna i Kronoberg, Skåne ... Läs mer

Annons:
Utvecklingscentrum
VA-aktuellt

Länsstyrelsernas utökade vattenuppdrag

Dricksvatten Länsstyrelsen får i uppdrag att långsiktigt säkra tillgången på dricksvatten. Takten i arbetet är tänkt att öka utifrån regeringens senaste budget. ... Läs mer

VA-aktuellt

Grönt ovanpå - torrt inunder

Vattenbristen "Grönt på ytan men torrt inunder och låga vattenflöden." Så beskriver Havs- och vattenmyndigheten torkan i Sverige under 2017, i en ny sammanställning. ... Läs mer

VA-aktuellt

Föreskrifter om ytvatten uppdateras

Vattenförvaltningen Nu uppdateras och anpassas de föreskrifter som reglerar kartläggning och analys av ytvattenförekomster. ... Läs mer

VA-aktuellt

Båstad delägare i Sydvatten

Båstad Båstads kommun kommer blir nu delägare i Sydvatten. Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna ett avtal om delägareinträde. ... Läs mer

VA-aktuellt

Vattentjänstutredning ska se över dagvattnet

Klimat Vattentjänstutredningen får fler uppdrag samtidigt som tiden för utredningen förlängs. Ser över dagvatten i förändrat klimat. ... Läs mer

VA-aktuellt

Lena Söderberg kommer till VAK 2018

Konferensdags Lena Söderberg, generaldirektör för SGU, tar upp frågan om låga grundvattennivåer på nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp, i Gävle 21-22 mars 2018. ... Läs mer

VA-aktuellt

VA-tour Sweden hålls 2019

Näringsliv Mässturnén VA Tour Sweden arrangeras för tredje gången i januari-februari 2019. Arrangörerna räknar med att 40-talet leverantörer inom markförlagd VA kommer att ställa ut. ... Läs mer

VA-aktuellt

Ledningsreparation ledde till magsjuka

Saxdalen Inläckande avloppsvatten i dricksvattennätet i samband med ledningsarbeten, verkar ha orsakat vinterkräksjukan i Saxdalen. ... Läs mer

Annons:
Paab