Sök
VA-aktuellt

Gamla fosforutsläpp har slutat läcka tillbaka

Vattenmiljö Stockholmarnas historiska avloppsutsläpp påverkar inte längre vattenkvaliteten i innerskärgården, det konstaterar forskare vid Stockholms universitet. Den fosfor som släppts ut under framförallt 1900-talet läcker inte längre tillbaka till vattenmiljön. Läs mer

VA-aktuellt

Botkyrka tvingas lämna ut VA-handlingar

Juridik Handlingar om Botkyrka kommuns VA-ledningsnät ska lämnas ut till en privatperson. Detta efter ett beslut i Kammarrätten i Stockholm. Det uppger VVS-Forum. ... Läs mer

VA-aktuellt

Nordic Waterproofing köper Veg Tech AB

Företagsförvärv Nordic Waterproofing group ingår avtal om att förvärva Veg Tech AB, ledande producent av gröna tak och multifunktionella växtsystem i Norden. ... Läs mer

VA-aktuellt

Oväntat besked för Lidköping försenar bygge

Reningsverksbygge Lidköpings kommun har fått ett överraskande svar när det gäller ledningsdragning till det planerade nya reningsverket Ängen. Länsstyrelsen i Västra Götaland skickar ... Läs mer

VA-aktuellt

Daniel Hellström till Norrvatten

Norrvatten Daniel Hellström blir ny chef för Norrvattens kvalitets- och utvecklingsavdelning. ... Läs mer

VA-aktuellt

Mossa kan rena vatten från arsenik

FoU En mossa som kan ta bort arsenik från förorenat vatten har upptäckts av forskare från Stockholms universitet. Enligt forskarana tar det inte mer än en timme för arseniknivån att bli så låg ... Läs mer

VA-aktuellt

Rent vatten en självklarhet

Fotovinnare Rent vatten en självklarhet, det är namnet på fotografiet som tog hem foto-klassen i Unga Reportrar, stiftelsen Håll Sverige Rent:s reportagetävling för skolelever. ... Läs mer

Annons:
VA-Guiden 2018
VA-aktuellt

Arvika och Eda bildar VA-bolag

Sammanslagning Arvika och Eda kommuner bildar ett gemensamt bolag för drift av vatten och avlopp, gator och vägar samt renhållning. ... Läs mer

VA-aktuellt

EU-stödjer cirkulär avloppsrening i Lidköping

Cirkulär avloppsrening Satsningar på ett cirkulärt avloppsreningssystem vid Lidköpings nya reningsverk, får nu stöd från EU:s Life-fond. Det handlar om rening av mikroföroreningar, ... Läs mer

VA-aktuellt

Anneli Wikner ny vd för Mittsverige Vatten och Avfall

Näringsliv Anneli Wikner efterträder Micael Löfqvist som vd för MittSverige Vatten & Avfallsgruppen (MSVA) som ägs av Sundsvall, Timrå och Nordanstig. ... Läs mer

VA-aktuellt

Riktlinjer för markanvändning för grundvattenskydd

Grundvattenskydd Uppsala kommun beslutar om nya riktlinjer för markanvändning för att skydda kommunens grundvattentäkter i Uppsalas grusåsar. Kommunen har gjort en omfattande ... Läs mer

VA-aktuellt

3,2 miljoner mot övergödning i Kronoberg

Övergödning 3,2 miljoner mot övergödning i Kronoberg Länsstyrelsen i Kronobergs län 3 200 000 kronor för Lokala Vattenvårdsprojekt (Lova) till Växjö och Lessebo kommuner. Syftet är att ... Läs mer

VA-aktuellt

Inte självklart hur VA-kommunikation fungerar

Kommunikation En hel utbildningsdag med inriktning på VA-kommunikation, särskilt inriktad på kommunikation runt små avlopp, det hålls i Göteborg den 24 april. ... Läs mer

VA-aktuellt

Kraven på IT-säkerhet i vattenförsörjningen höjs

IT-säkerhet I syfte att stärka informationssäkerheten och för att genomföra EU:s så kallade NIS-direktiv i svensk rätt har regeringen beslutat propositionen Informationssäkerhet för ... Läs mer

VA-aktuellt

Transportsystemets påverkan på vattenförsörjningen utreds

Transportinfrastruktur Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att påbörja utvecklingen av samhällsekonomiska metoder för att beakta transportsystemets påverkan på yt- och ... Läs mer

Annons:
Paab