Sök
VA-aktuellt

Köpings nya membranverk i drift

Nanomembran Nu tas Köpings nya vattenverk i drift. Måndag 22 maj är första dagen då Köpingsborna får det nanofiltrerade dricksvattnet i kranen. Läs mer

VA-aktuellt

Kan bli värsta vattenbristen på 100 år

Vattenbristen Nu går nio ansvariga myndigheter ut och varnar för att Sverige kan komma att få uppleva den allvarligaste vattenbristen som registrerats under drygt 100 år. ... Läs mer

VA-aktuellt

Ronneby inför bevattningsförbud

Vattenbristen Ronneby kommun inför bevattningsförbud. Låga grundvattennivåer och en vattendom för Listerbysjöarna är grunden för beslutet. ... Läs mer

VA-aktuellt

VA-aktuellt nu också som gratis nyhetsbrev

VA-nyheter Nu går det att få Cirkulation-webbens nyhetsuppdateringar också som ett nyhetsbrev. Det heter VA-AKTUELLT, skickas via mejl en gång varje vecka och innehåller de senaste ... Läs mer

VA-aktuellt

Örebro häver bevattningsförbud

Örebro Tekniska nämnden i Örebro har beslutat att häva det bevattningsförbud som Örebro kommun införde den 10 april. De sjöar som förser kommunens vattentäkt Svartån bedöms nu av kommunen ... Läs mer

VA-aktuellt

Jan Eliasson blir ambassadör för Water Aid

VA-bistånd FN:s tidigare vice generalsekreterare Jan Eliasson blir ambassadör för organisationen WaterAid. I sin roll som ambassadör kommer Jan Eliasson att stötta organisationens ... Läs mer

VA-aktuellt

Välbesökt Vattenstämma

Vattenstämman Branschorganisationen Svenskt Vatten har haft årsstämma under Vattenstämman, som pågår i Karlstad 17-18 maj. Enigheten var stor under stämman. ... Läs mer

Annons:
Nordkalk
VA-aktuellt

Svenskt Vatten: VA-taxan behöver fördubblas

VA-investeringar Avgifterna för vatten och avlopp behöver fördubblas för att täcka kostnaderna för kommande samhällsinvesteringar. Den bedömningen görs i rapport som genomförts på ... Läs mer

VA-aktuellt

Vimmerby och Emmaboda inför bevattningsförbud

Vattenbristen Den 15 maj införde smålandskommunerna Emmaboda och Vimmerby bevattningsförbud. Det innebär att sex kommuner i Kalmar län har infört bevattningsförbud. ... Läs mer

VA-aktuellt

Tyskland: Lag på återvinning av fosfor ur slam

Internationellt Tysklands nya avloppsslamförordning som ställer krav på att reningsverken ska börja förbereda för fosforåtervinning är nu godkänd i alla politiska instanser. ... Läs mer

VA-aktuellt

LRF vill utreda framtiden för Revaq

Slam LRF:s Riksförbundsstyrelse vill utreda organisationens framtida medverkan i slamcertifieringssystemet Revaq. I ett motionssvar till den kommande riksförbundsstämman vill ... Läs mer

VA-aktuellt

Hav och vatten läggs ned

Kommunikation Havs- och vattenmyndighetens tidskrift Hav och vatten, läggs ned. Detta i samband med en översyn av myndighetens kommunikationsstrategi. ... Läs mer

VA-aktuellt

Regeringen utreder små avlopp

Politik Regeringen tillkännagav under torsdagen att en utredning om små avloppsanläggningar tillsätts. Fokus blir på utbytestakten av bristfälliga avlopp. ... Läs mer

VA-aktuellt

Halmstad och Laholm kan få Bolmenvatten

Vattenbristen Halmstads och Laholms kommuner bör överväga att hämta råvatten från Bolmen i Småland. För att bli mindre beroende av grundvatten kan vatten från Bolmen användas för ... Läs mer

VA-aktuellt

Tobias Krantz ny ordförande för Wateraid Sverige

Ny ordförande Tobias Krantz, tidigare högskole- och forskningsminister i den borgerliga regeringen, tar över som ordförande för Wateraid Sverige. ... Läs mer

Annons:
Wateraid 2017