Sök
VA-aktuellt

Proposition om vattentjänster kommer

Regeringen föreslår Den 7 april ska riksdagen behandla regeringens proposition Vägar till hållbara vattentjänster. Läs mer

VA-aktuellt

VA Tour 2022 skjuts fram

Uppskjutet VA Tour Sweden 2022 skjuts upp. Bedömningen är att den landsomfattande mässturnén inte går att genomföra just nu. ... Läs mer

VA-aktuellt

Vattenförekomster för dricksvatten kartläggs

Kartläggning En ny kartläggning av vattenförekomster görs med målet att stärka tillgången till dricksvatten. ... Läs mer

VA-aktuellt

VA-insfrastrukturen hotas i Kangos

Ispropp I Kangos, Pajala kommun, fortsätter den enorma isproppen i Lainoälven att ställa till problem för bland annat VA-försörjningen. ... Läs mer

VA-aktuellt

Investeringar på 1 500 miljarder för vattenmålen

EU Det finns fortfarande mycket som måste göras för att förbättra vattenkvaliteten och -flödena inom EU. Det konstaterar en rapport som EU-kommissionen presenterat. Enligt rapporten ... Läs mer

VA-aktuellt

Vaccinationsbevis krav på VA-touren

Covid-19 VA Tour Sweden 2022 inför krav på vaccinationsbevis. Den ambulerande mässan genomförs i månadsskiftet januari-februari 2022. ... Läs mer

VA-aktuellt

Ispropp ger vattenproblem

Ispropp En ispropp i Lainoälven vid Pajala kommun leder till stora samhällsproblem i det berörda området. En konsekvens är en kokningsrekommendation av vattnet från Kangos vattenverk i ... Läs mer

Annons:
VAK 2022
VA-aktuellt

Fosforåtervinning får nej - dom överklagas

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt ger inte tillstånd till Ragn-Sells planerade anläggning i Helsingborg för fosforutvinning ur förbränt avloppsslam. Ragn-Sells har ... Läs mer

VA-aktuellt

Dansk slamförbränning ger aska till jordbruk

Förbränning Frejlev reningsverk i Danmark inviger en ny slamförbränningsanläggning där aska ska levereras till användning inom jordbruket. ... Läs mer

VA-aktuellt

Nätverk för PFAS-drabbade kommuner

PFAS Ledningen för sex kommuner drabbade av PFAS-föroreningar, samlades förra veckan för att diskutera framtida lösningar och samarbeten. De kommer nu att etablera ett nätverk för ... Läs mer

VA-aktuellt

Kartläggning av kemikalier för vattenrening

Kemikalier Regeringen har fattat beslut om att ge Kemikalieinspektionen i uppdrag att kartlägga och analysera tillgången till kemikalier för vattenrening. I analysen ingår även att ... Läs mer

Cirkulation 8/21

Allt viktigare minska läckorna

I ett arbete för att gå vidare med tillskottsvatten i ledningsnätet undersöker Stockholm Vatten och Avfall överläckage av dricksvatten till spillvattennätet. Tillskottsvatten är den ... Läs mer

VA-aktuellt

Riskbaserade metoder

Dricksvatten Det reviderade dricksvattendirektivet ställer krav på en riskbaserad metod. En utredning föreslår nu hur detta ska införas i svensk lagstiftning. ... Läs mer

Cirkulation 8/21

Slammet ger värme i Vetlanda

Kommunalägda Njudung Energi i Vetlanda bränner reningsverkets slam vid kraftvärmeverket. Den permanenta anläggningen har tagits i drift under hösten. Kraftvärmeverket på ... Läs mer

Cirkulation 8/21

Skyfallet i Gävle märks länge

Mellan åren 2271 – 2321. Då skulle det statistiskt kunna vara dags för ett nytt skyfall över Gävle i samma skala som det som drabbade staden 17 – 18 augusti i år. Gästrike Vatten har mycket arbete ... Läs mer

Annons:
Paab 2022