Sök
VA-aktuellt

Arboga har nytt VA-bolag

Bolagisering Sedan den första januari hanteras VA i Arboga av nya bolaget Arboga vatten och avlopp AB. Vd är tidigare VA-chefen. Läs mer

VA-aktuellt

Stockholms handlingsplan mot mikroplast

Mikroplaster Stockholms stads kommunfullmäktige har beslutat om en stadsövergripande handlingsplan mot mikroplast. En åtgärdsplan ger förslag på 50 åtgärder mot 13 källor. ... Läs mer

VA-aktuellt

Upphandlingskonflikten i Kristianstad

Upphandling Konkurrensverket vill att Förvaltningsrätten i Malmö ska döma Kristianstads kommun att betala 800 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift, efter upphandlingen av ... Läs mer

VA-aktuellt

Näringslivets vattenhushållning utreds

Vattenhushållning Generaldirektör Ulla Sandborgh vid Regeringskansliet, får i uppdrag att samordna näringslivets vattenhushållning. Uppdraget är att främja ett ansvarsfullt ... Läs mer

VA-aktuellt

Lysande vid Höganäs reningsverk

Energibesparing Höganäs kommuns reningsverk är numera nettoproducent av energi. 2019 var första året som reningsverket levererade mer energi än vad som förbrukades! Sedan 2007 har ... Läs mer

VA-aktuellt

Bidrag för vattenmiljö

Bidragsdags För tredje året i rad finns nu möjlighet att söka medel hos Naturvårdsverket för åtgärder och/eller förstudier inför åtgärder med syfte att minska spridning av mikroplast och ... Läs mer

VA-aktuellt

Återvinningskrav på 60 procent fosfor föreslås

Slam Den statliga utredningen Hållbar slamhantering, överlämnades till regeringen idag, fredag. Den föreslår ett par olika möjligheter för att lösa frågan om att återföra fosfor till ... Läs mer

Annons:
VAK 2020
VA-aktuellt

Uttökad provtagning i grundvatten krävs

Grundvatten Flera nya läkemedel och PFAS-ämnen behöver provtas i grundvattnet i Sverige. SGU deltar i det europeiska samarbetet med att identifiera nya ämnen som hotar grundvattnet. ... Läs mer

VA-aktuellt

Vattentankar till Vattenstämman

Vattentankar Måndag den 13 januari startades Vattentankar i Kalrmar län. Informationskampanjen som tar upp värdet av vatten kommer att gå som en budkavle mellan kommunerna i länet under ... Läs mer

VA-aktuellt

Dyrare torn än tänkt

Vattentorn Luleå kommun tvingas öka budgeten för två nya vattentorn kraftigt. Det gäller vattenförsörjningen i Sörbyarna ett par mil söder om Luleå. ... Läs mer

VA-aktuellt

Utredning om fosfor och slam den 17 januari.

Slamutredningen Utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam (M 2018:08) kommer att överlämnas till regeringen den 17 januari. ... Läs mer

VA-aktuellt

Falsklarm från vattenlab

Felkokat Vattenlaboratoriet larmade av misstag. Det är bakgrunden till den kokningsrekommendation som Sala kommun utlyste på onsdagskvällen den 8 januari. Rekommendationen drogs ... Läs mer

VA-aktuellt

Skellefteå släpper på nya vattnet

Klang och jubel Fredag den 10 januari vid 12.30 vid Möjligheternas torg i Skellefteå så är det dags. Skellefteå kommuns invånarna bjuds då in till provsmakning av det nya dricksvattnet. ... Läs mer

VA-aktuellt

E.coli-bakterier spåras i forskningsprojekt

FoI Forskare vid Mittuniversitetet undersöker ursprungskällor till E.colibakterier i vattendrag i fjälltrakterna, i övre delarna av Indalsälven och uppströms Storsjön. Syftet är att ... Läs mer

VA-aktuellt

Perstorp med i NSVA

Skåne Perstorps kommun är delägare i NSVA från den 1 januari 2020. ... Läs mer

Annons:
Paab 2019