Sök
Cirkulation 3/21

Läckfinnare med full teknikarsenal

Det vimlar av gammal infrastruktur i Vattensverige och runt 15 procent av vattenproduktionen läcker ut (Svenskt Vatten, oktober 2020). Kommunalförbundet VA Syd har sammantaget ett jämförelsevis hyfsat läge med sina 11 procent i snitt mellan medlemskommunerna i dricksvattenförluster, men det är i alla fall uppemot 25 miljoner kronor årligen som bokstavligen »rinner ut i berggrunden« för de fem Skånekommunerna. Det motsvarar nästan 1,5 Hyllie vattentorn om dagen. Läs mer

Cirkulation 3/21

Avloppets påverkan på badvatten

I Helsingborg har det under flera år kämpats för förbättrad badvattenkvalitet. Ett forskningsprojekt visar nu att E.coli-bakterier kan överleva i bottensediment. Helt ny kunskap som ... Läs mer

Cirkulation 3/21

Sollentuna lägger rör i infrakulvert

En ledningskulvert löser läggning i trånga gator när Sollentuna Energi och Miljö, Seom, byter ut ledningar och bygger nytt. När Seom bygger ledningsnät i Södra Häggvik nära E4 i Sollentuna ... Läs mer

Cirkulation 3/21

Processare är en växande yrkeskategori

Man skulle kunna tro att rollen som processingenjör kräver en viss specifik utbildning och nivå, men så är det inte. Vid Cirkulations branschkoll visar det sig att det skiljer sig mycket. Det ... Läs mer

Cirkulation 3/21

Samling kring hållbar vattenanvändning

Gemensamma budskap om hållbar vattenanvändning och vattenbesparing över hela landet. Under våren 2021 kommer VA-verksamheter, myndigheter och organisationer för första gången ha ... Läs mer

Cirkulation 3/21

Datorkraft öppnar ledningsnätet

Cirkulation frågar Nya möjligheter inom datahantering öppnar en helt ny värld för arbetet med VA-ledningar. Modeller gör det osynliga synligt. På Luleå Tekniska universitet pågår ... Läs mer

Cirkulation 3/21

Luftning av tekniskt vatten vid bevattning

Från branschen Golfbanan i Agadir bevattnas med behandlat avloppsvatten, kommunalt och från fiskindustri. Igensättning av munstycken har gjort att man studerat de partiklar som orsakar detta problem. Återanvändning av avloppsvatten efter behandling är ett attraktivt alternativ. Igensättning av spridningsenheter utgör då ett vanligt problem. ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2021
Biller

Biller Cirkulation 3/21

I varje nummer av Cirkulation publicerar vi en specialstripp, exklusivt för våra läsare, av tecknaren Malin Biller. ... Läs mer

VA-aktuellt

Antibiotikaresistens nedströms reningsverk

Antibiotikaresistens Forskningsprojektet Pairwise ska undersöka hur antibiotikaresistenta bakterier sprids i vattenmiljöer och hur det påverkar förekomsten hos boskap och vilda ... Läs mer

VA-aktuellt

Abonnemangspaket - nytt erbjudande till VA-branschen

Cirkulation utökar nu erbjudandet till branschen. Genom nya paket kan all personal på ett företag eller en VA-förvaltning få tillgång till allt material från Cirkulation i den form som ... Läs mer

VA-aktuellt

Regeringen bör överpröva åtgärdsprogram

Förvaltningsdebatt Vattenförvaltningen fungerar inte med vattenmyndigheternas uppifrånperspektiv. Regeringen bör överpröva vattenmyndigheternas åtgärdsförslag för bättre ... Läs mer

VA-aktuellt

VA-tillkännagivande kostsamt i glesbygd

Enskilda avlopp Riksdagen har riktat ett tillkännagivande till regeringen om att fastighetsägare med välfungerande enskilt avlopp inte ska kunna tvingas till anslutning till ... Läs mer

VA-aktuellt

Ronneby överklagar PFAS-domen

PFAS-överklagan Ronneby Miljö & Teknik AB överklagar tingsrättens dom i PFAS-målet. Det meddelades under eftermiddagen på valborgsmässoafton. ... Läs mer

VA-aktuellt

Engångsskydd förorenar vattendrag

Nedskräpning Världens vatten har fått ett nytt hot med covid-19. Det handlar om all skyddsutrustning som slängs lite varstans. En alldeles ny rapport visar att främst munskydden ute i ... Läs mer

VA-aktuellt

Riksdagen vill ta bort anslutningstvång

Enskilda avlopp Rikdsdagen har riktat ett så kallat tillkännagivande till regeringen om att fastighetsägare med enskilt avlopp inte ska kunna tvingas att ansluta sig till det kommunala ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2021