Sök
VA-aktuellt

Nu får alla gasbilar klimatbonus

Gasbilar Alla bilar får klimatbonus, efter ett beslut av regeringen den 5 december. Ändringarna i förordningen om klimatbonusbilar innebär bland annat att även nytillverkade, efterkonverterade gasbilar kan få bonus, något som hittills inte varit möjligt. Läs mer

VA-aktuellt

Joel Olthed förbundsdirektör för VA Syd

VA Syd Joel Olthed blir ny förbundsdirektör på VA Syd, med ansvar för VA-försörjningen i Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö. ... Läs mer

VA-aktuellt

300 miljoner till VA i Branäs

Skidort Torsby kommun i Värmland investerar 300 miljoner kronor för att bygga ut VA-försörjningen i skidorten Branäs. Ransby reningsverk, dricksvattenförsörjning och delar av ... Läs mer

VA-aktuellt

Dubbelreglering av reningsverken

Dubbelreglering Landets avloppsreningsverk måste registreras en extra gång. Detta för att ett regeringsbseslut gör att avloppsvatten definieras som avfall. ... Läs mer

VA-aktuellt

Mattias Leijon vd för nya LBVA AB

Bolagisering Mattias Leijon har utsetts till vd för det nybildade bolaget Laholmsbuktens VA AB. Tidigare har Laholmsbuktens VA styrts via en gemensam nämnd mellan Halmstads och Laholms ... Läs mer

VA-aktuellt

Varberg får lån från NIB

VA-investeringar Varbergs kommun har avtalat om en låneram på 600 miljoner kronor med Nordiska Investeringsbanken NIB, för att bygga infrastruktur för vattenförsörjning, ... Läs mer

VA-aktuellt

Mer gran ger brunare vatten

Brunifiering Genom att analysera i stort sett dagliga vattenprover tagna i samma å med början år 1940 fram till nutid kan forskare vid Lunds universitet nu presentera den hittills ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2019
VA-aktuellt

Arvika minskar övergödning

Skärmväggar Nu har anläggandet av skärmbassänger vid Sävsjökanalens- och Kattvikens utlopp till Kyrkviken i Arvika dragit igång. Syftet med skärmbassängerna är att minska belastningen ... Läs mer

VA-aktuellt

Testbädd för PFAS-sanering

PFAS Testbed PFAS startas för att ta hand om PFAS-kontaminerad jord eller vatten startas av Rise i samverkan med försvarssektorn. ... Läs mer

VA-aktuellt

Nya tekniker för fosforutvinning

Fosfor Ny teknik för att fånga upp fosfor ur avloppsvatten testas nu vid Knivsta reningsverk norr om Stockholm och hos ett företag i Gävle Försöken ingår i det EU-stödda projektet Bonus ... Läs mer

VA-aktuellt

Söderhamn testar akustisk läckövervakning

Läckövervakning Kommunala Söderhamn Nära testar ultraljudsteknik för att upptäcka ledningsläckor via akustiska vattenmätare. Under hösten har cirka 500 mätare installerats i ... Läs mer

VA-aktuellt

Våtmarker reducerar läkemedel

Våtmarker Försök vid fem svenska våtmarker visar att anlagda våtmarker för efterpolering vid reningsverk, reducerar en hel del läkemedelsrester. ... Läs mer

VA-aktuellt

Läkemedelsrening redovisas

Läkemedel Den 5 december hålls ett seminarium i Stockholm där läget i 22 förstudier och åtta investeringsprojekt om läkemedelsrening som pågår i landet diskuteras. ... Läs mer

VA-aktuellt

Reco lab tar form

Helsingborg Det nederländska företaget Landustrie och det svenska företaget EkoBalans Fenix AB ska installera processteg i det unika Reco labs utvecklingsanläggning som NSVA bygger vid ... Läs mer

VA-aktuellt

Gruvprospektering i skyddsområde

Vattenskydd Smedjebackens kommun kämpar för att hindra en irländsk gruvprospektör att leta metaller inom ett kommunalt vattenskyddsområde. Kommunen överklagar nu till Högsta ... Läs mer

Annons:
Wateraid jul 2019