Sök
VA-aktuellt

Små mängder PCP i Sunnes dricksvatten

Bekämpningsmedel Sunne kommun har små mängder pentaklorfenol (PCP) i dricksvattnet. Enligt kommunen finns det ingen hälsorisk med att dricka vattnet enligt de gränsvärden som finns. Gränsvärdet är satt cirka 200 gånger högre än de högsta halter som mäts i Sunne. Läs mer

VA-aktuellt

Finalisterna klara i kranvattentävlingen

Godaste vattnet Nu är finalisterna i tävlingen om Sveriges godaste dricksvatten klara. Efter tio deltävlingar med 104 deltagande kommuner har tjugo vatten vaskats fram. ... Läs mer

VA-aktuellt

Rätten till toaletten måste in i direktivet

EU Vatten och sanitet är en grundläggande mänsklig rättighet. Nu måste även saniteten förankras i EU:s lagstiftning. Det skriver 26 världsledande VA-företag och organisationer i ett ... Läs mer

VA-aktuellt

Ny teknik för PFAS-avskiljning

PFAS I januari tar Telge Återvinning i drift en ny typ av PFAS-avskiljning för lakvattnet vid en av sina deponier. Försök med så kallad skumfraktioneringsteknik har visat mycket bra ... Läs mer

VA-aktuellt

Weserdomen hindrar godkännande

Weserdomen Det är Weserdomen som gör att Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Skåne inte kan godkänna NSVA:s ansökan om nytt tillstånd för Nyvångs reningsverk vid Ekevång. ... Läs mer

VA-aktuellt

Förbättrat reningsverk tillåts inte

Weserdomen Länsstyrelsen i Skåne har avslagit en ansökan från Bjuvs och Åstorps kommuner, om ett gemensamt reningsverk i Ekevång. Detta trots att de flesta remissinstanser ansåg att den ... Läs mer

VA-aktuellt

Bättre beredskap inom dricksvattenområdet

Samverkan Som ett sätt att säkra produktion av dricksvatten startar Livsmedelsverket ett samverkansforum med kemikalieproducenter och Svenskt Vatten. ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2020
VA-aktuellt

Databas över reningsverksbakterier

Studie En mikrobiell databas över bakterier på svenska reningsverk. Det ska bli verklighet med Midas Sverige, ett samarbete mellan Anoxkaldnes och Aalborgs universitet tillsammans med ... Läs mer

VA-aktuellt

Östersjösamarbete om PFAS i avlopp

PFAS Ett nytt projekt som ska öka kunskapen om PFAS i avloppsvatten och hur utsläppen till Östersjön kan minskas har startat. Universitet och forskningsinstitut från flera länder i ... Läs mer

VA-aktuellt

Stora VA-investeringar igång i Torsby

Torsby De första spadtagen för ett nytt vattenverk och ett utbyggt reningsverk i Ransby/Branäs togs måndagen den 12 oktober. Anläggningarna ska stå klara inför vintersportanläggningen ... Läs mer

VA-aktuellt

Upphandlingen i Östersund avgjord

Vattenverk Upphandlingen för att bygga vattenverk och råvattenintag i Östersund är klar och har vunnit laga kraft. NCC Sverige AB får kontraktet. Vattenverket beräknas kunna leverera ... Läs mer

VA-aktuellt

Laxå drar sig ur Vätternvatten

Vätternvatten Laxå kommun drar sig ur Vätternvattensamarbetet. Istället för samarbete med bland annat Örebro och Kumla kommer Laxå att satsa på egna vattentäkter. ... Läs mer

VA-aktuellt

Ny generalsekreterare för Wateraid

Bistånd Anna Nilsdotter blir ny generalsekreterare för Wateraid Sverige. Hon har bred erfarenhet från organisationsvärlden. ... Läs mer

VA-aktuellt

Ökat fokus på resistenta bakterier i avlopp

Antibiotikaresistens Norska VKM vill etablera ett nytt övervakningsprogram för resistenta bakterier i avloppsvatten och avloppsslam i Norge. ... Läs mer

VA-aktuellt

Lidköping utvecklar överklagan

Lidköping Lidköpings kommun utvecklar sin överklagan av Mark- och miljödomstolens beslut om tillstånd för ett nytt reningsverk. Den största striden står om utsläppspunkten. ... Läs mer

Annons:
Paab 2020