Sök
VA-aktuellt

Hammarby Sjöstadsverk flyttas

Reningsverksflytt Hammarby Sjöstadsverk i Stockholm, forskningsanläggningen för avloppsvattenrening som drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH, flyttar till stadsdelen Loudden strax öster om Frihamnen i Stockholm. Ett nytt avtal har tecknats med Stockholm Vatten och Avfall för forskningsreningsverket. Läs mer

Cirkulation 6/22

Torka på marknaden för franska vattenföretag

Frankrike har genomlidit en av de värsta torrperioderna i modern tid. Stora vattenföretag som Veolia förutspår allt värre svängningar mellan torka och översvämningar i landet ... Läs mer

VA-aktuellt

Cirkulation fyller 30 år i oktober

Jubileum Dags att fira 30 år med Cirkulation! Första numret kom ut den 19 oktober 1992. Vi var unga, min kompanjon Jens Ohlson och jag, när vi drog igång VA-tidskriften Cirkulation 1992 i det ... Läs mer

Cirkulation 6/22

Källby testar nya mättekniker

På Källby Vattenverkstad i Lund är det meningen att försök med olika typer av utrustning ska visa vägen mot bästa metoderna för tidiga varningar om försämrad vattenkvalitet. Det är Vinnova ... Läs mer

Cirkulation 6/22

IWA: världens vattensamling i Köpenhamn

Över 8 000 vattenproffs från hela världen samlades i Köpenhamn i mitten av september för IWA:s World Water Congress and Exhibition. Inspirerande och många spännande presentationer, är ... Läs mer

Cirkulation 6/22

Uppgradering av gas i mindre anläggningar

Även små reningsverk kan få möjligheten att uppgradera sin gasproduktion till fordonsgas. En biogasanläggning anpassad för bland annat småskaliga reningsverk presenterades i ... Läs mer

Cirkulation 6/22

VA-intresse väcks genom vattenlek

I Ängelholms hembygdspark finns nu en pedagogisk vattenbana där det är meningen att barn genom lek ska lära sig mer och få intresse för vatten och konstruktion. På det här sättet kan man tidigt ... Läs mer

Annons:
Wavin 2022 - 2
Cirkulation 6/22

Akut situation för vattennivåer i Emån

Cirkulation frågar Under sommaren har vattennivån i Emån närmat sig kritiskt låga nivåer. Länsstyrelserna i Jönköping och Kalmar samarbetar för att hantera situationen. Närmare 60 ... Läs mer

Cirkulation 6/22

Upphandling av projekt som ska fungera länge

Från branschen För att komma till rätta med utmaningar inom upphandling i VA-sektorn har en ­kartläggning gjorts av fokusgruppen för upphandlingsfrågor under taket för Vattenindustrin. Här presenteras några av de riskområden som identifierats och som utan åtgärder riskerar att resultera i fler kostsamma processer för alla inblandade utan ... Läs mer

Biller

Biller Cirkulation 6/22

I varje nummer av Cirkulation publicerar vi en specialstripp, exklusivt för våra läsare, av tecknaren Malin Biller. ... Läs mer

VA-aktuellt

Felaktig provtagning bakom kokningar

Koktok Prover kontaminerade vid provtagning tros vara orsaken till att Krokoms kommun vid tre tillfällen haft kokningsrekommendationer under hösten. ... Läs mer

VA-aktuellt

Pollex växer rejält

Branschnytt Verksamheten inom NCC Nodig går upp i Pollex. Det gör Pollex till en av de största aktörerna i Sverige för schaktfritt ledningsbyggande. ... Läs mer

VA-aktuellt

Vattenförsörjningen vid radioaktiva föroreningar

Radioaktiv risk I de nordiska länderna har oron över följderna för dricksvattenförsörjningen vid möjligt radioaktivt nedfall från kriget i Ukraina, gjort sig påmind. I Norge gick ... Läs mer

VA-aktuellt

Användningen av biogas ökar

Biogas Användningen av biogas i Sverige var rekordstor 2021, 4,8 TWh. Den inhemska svenska biogasproduktionen steg med fem procent till 2,3 TWh. Samtidigt minskade produktionen vid ... Läs mer

VA-aktuellt

Vega lär sig om VA

Boksläpp Nu kommer den, barnboken Vega upptäcker - Vatten och Avlopp. Skriven av VA-ingenjören Ellen Hall. ... Läs mer

Annons:
Paab 2022