Sök
VA-aktuellt

Sverige varnas - har inte rätt dricksvattenlagstiftning

EU EU-kommissionen varnar 20 medlemsländer för att inte ha införlivat reglerna i dricksvattendirektivet i nationell lagstiftning. Ett av länderna som får brev från kommissionen är Sverige. Läs mer

VA-aktuellt

Slamförbränning ska destruera föroreningar

Slamförbränning Att kunna destruera och sortera föroreningar i slam är en viktig drivkraft när slamförbränning planeras i Umeå.

Nya kommunala bolaget Norrslam ska driva en ... Läs mer

VA-aktuellt

KS godkänner fortsättning av Våga-entreprenaden

Kostnadsökningar En kombination av underskattning av arbetet och kostnadsökningar i omvärlden, antas ligga bakom huvuddelen av kostnadsökningarna för Våga-projektet i Varberg. ... Läs mer

VA-aktuellt

Norra Sveriges reningsverksslam ska brännas

Slamförbränning Umeå kommun planerar en anläggning för förbränning av reningsverksslam från norra Sverige. Företaget Norrslam AB bildas för att hantera anläggningen. ... Läs mer

VA-aktuellt

Enköping vill ha Västeråsvatten

Enköpings kommun och Mälarenergi i Västerås går vidare med planerna på att leverera dricksvatten från Västerås till grannkommunen. ... Läs mer

VA-aktuellt

Vivab in i Aquaclim

Klimat och utveckling Kommunalägda Vivab i Varberg/Falkenberg blir en del av den nya vattenforskarskolan Aquaclim. ... Läs mer

VA-aktuellt

Våldsamma protester mot franskt vattenprojekt

Franska protester Våldsamma sammandrabbningar mellan fransk polis och människor som protesterar mot byggandet av stora vattendammar i sydvästra Frankrike rapporterades under ... Läs mer

Annons:
Vatten 2023
VA-aktuellt

Byggstart för Margeretelund skjuts fram

Uppskjutet Roslagsvattens byggande av nya Margretelund, det centrala reningsverket i Österåker utanför Stockholmm, skjuts upp i ett halvår. ... Läs mer

VA-aktuellt

Våga spräcker budget med 200 miljoner

Våga Varbergs nya högreservoar, vattentornet Våga kommer att kosta nästan 200 miljoner kronor mer än beräknat. Enligt kommunal Vivab har det nya vattentornet i Varberg visat sig vara mer ... Läs mer

VA-aktuellt

Elin Rickardsson till VA-mässan

Mässgeneral Elin Rickardsson är ny mässansvarig för VA-mässan på Elmia i Jönköping. Mässan planeras till hösten 2024. ... Läs mer

VA-aktuellt

Glada pristagare hos Föreningen Vatten

Pristagare Med pristagarseminarium och årsmöte höll Föreningen Vatten sin årliga Vattendag i samband med Världsvattendagen 22 mars. ... Läs mer

VA-aktuellt

Globala vattenfrågor styrs av samarbete

Globala vattenfrågor Världsvattenrapporten 2023 presenteras idag på Världsvattendagen. Många åtgärder går åt rätt håll men takten är för låg. ... Läs mer

VA-aktuellt

VA-priset till Tekniska Verken

VA-priset VA-priset 2023 går till Tekniska Verken i Linköping för deras utbildningssatsning för vatten och avlopp. Priset delas ut årligen av VA-fakta. VA-tidskriften Cirkulation får ... Läs mer

VA-aktuellt

Gott om vatten på Gotland

Gott om vatten Vattennivåerna på Gotland är i år så höga att det inte blir något bevattningsförbud på ön i vår. Först 20 juni planerar Region Gotland för att årets förbud behövs. ... Läs mer

VA-aktuellt

Reningsverksbygge försenat av leveransproblem

Maskinleveranser Problem med maskinleveranser har försenat driftsättningen av Ånge kommuns nya reningsverk i Fränsta. ... Läs mer

Annons:
Wateraid