Sök
VA-aktuellt

Hårdare gränsvärden och kontrollkrav på vatten

Direktiv EU:s nya dricksvattendirektiv skärper arbetet med fortsatt säkert dricksvatten. Nu kommenterar Livsmedelsverket effekterna av direktivet. Läs mer

VA-aktuellt

Översvämningar kräver bättre beredskap

Översvämningar Översvämningar i delar av södra Sverige vintern 2020 har nu utretts av länsstyrelserna i Blekinge, Halland respektive Kronoberg. Slutsatserna handlar om vikten av ökad ... Läs mer

VA-aktuellt

Prisad för vattenavslöjanden i Flint

Vattenskandal Den internationella branschorganisationen International Water Association, IWA, har utsett dr Siddhartha Roy till mottagare av IWA Young Leadership Award 2020-22. Dr ... Läs mer

VA-aktuellt

EIB-lån till uppgradering av Käppalaverket

Storlån Europeiska investeringsbanken, EIB, undertecknar ett lån på 1 miljard kronor (97 miljoner euro) till Käppalaverket på Lidingö. Uppgraderingen kommer att innebära att ... Läs mer

VA-aktuellt

EU:s nya dricksvattendirektiv i kraft

EU Tisdagen den 12 januari trädde EU:s nya dricksvattendirektiv i kraft. ... Läs mer

VA-aktuellt

VA-branschen behöver långsiktigt hållbara beslut

Debatt VA-taxorna behöver fördubblas under de närmaste 20 åren. Det lyfter Svenskt Vatten återigen fram, nu i en debattartikel i Dagens Samhälle. ... Läs mer

VA-aktuellt

Nordic Water säljs till Sulzer

Förvärv Sulzer förvärvar Nordic Water för 1,2 miljarder kronor. ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2020
VA-aktuellt

Stora fel i nylagd råvattenledning

Ledningstvist Den omtvistade råvattenledningen mellan Ludvika och Grängesberg har stora fel och brister. Ludvika kommun har lämnat in bevisning till tingsrätten. ... Läs mer

VA-aktuellt

Översvämningsskydd aktiverat i Arvika

Översvämningsrisk Arvika kommun har aktiverat översvämningsskyddet för centrum. ... Läs mer

VA-aktuellt

Örkelljunga in i NSVA

NSVA Från årskiftet är Örkelljunga kommun ny delägare i NSVA. ... Läs mer

VA-aktuellt

En miljard till dricksvatten- och livsmedelsberedskap

Beredskap Regeringen vill förstärka det civila försvaret genom upprustning av livsmedels- och dricksvattenberedskapen. ... Läs mer

VA-aktuellt

IWA:s världsvattenkongress i Köpenhamn 2022

WWC IWA:s World Water Congress and Exhibition i Köpenhamn har flyttats till september 2022. ... Läs mer

VA-aktuellt

Vattentornsbygge startar i Varberg

Våga Kommunalägda Vivab i Varberg är nu igång med byggfasen av det nya vattentornet Våga. Detta i och med att ett entreprenadkontrakt med Veidekke undertecknas fredagen 18 december. ... Läs mer

VA-aktuellt

Östersund beslutar om jätteutbyggnad

Nytt driftområde Östersunds största utbyggnad av vatten och avlopp sedan 1970-talet kan sätta igång. Detta sedan kommunfullmäktige beslutat om en utbyggnad av ledningsnätet för en ... Läs mer

VA-aktuellt

Viktigt fornfynd vid VA-bygge

Fornfynd På morgonen den 16 december gjordes ett sensationellt arkeologiskt fynd vid ett VA-arbete utanför Ystad. En av de försvunna Hunnestadsstenarna hittades. Hunnestadsmonumentet ... Läs mer

Annons:
Paab 2020