Sök
VA-aktuellt

Veolia får stort skadestånd av Norrtälje

Skadestånd Norrtälje kommun ska betala Veolia Sweden AB 39 miljoner kronor för att ha avbrutit kommunens driftentreprenad för VA-verksamheten i förtid. De ska dessutom stå för Veolias och sina egna rättegångskostnader. Det säger en dom från Norrtälje tingsrätt. Läs mer

VA-aktuellt

NCC stämmer Örebro kommun för Lyra

Stämning NCC stämmer Örebro kommun i samband med tvisten kring vattenreservoaren Lyra. Örebro kommun har valt att inte reglera krav på sammanlagt 78,3 miljoner kronor. ... Läs mer

VA-aktuellt

Undersökningar för ny Umeå/Vännäs-täkt

Vattentäkt Umeå och Vännäs kommuner fortsätter att samarbeta för en ny vattentäkt i Umeälvsåsen. Undersökningarna har praktiskt varit ett samarbete mellan kommunalägda Vakin och Vännäs ... Läs mer

VA-aktuellt

Ulf Thysell lämnar NSVA

Vd-byte Ulf Thysell lämnar vd-posten vid kommunlägda NSVA, som påbörjat rekryteringen av en efterträdare. ... Läs mer

VA-aktuellt

Vatten- och energibesparande teknik för klimatet

Debatt VVS-branschen efterlyser mer samverkan och fokus på vatten- och energibesparande teknik för att nå klimatmålen. ... Läs mer

VA-aktuellt

Regeringen måste agera om direktivet

Nya avloppsdirektivet EU:s nya avloppsdirektiv kan få svåra konsekvenser i Sverige. Det är dyrt och ineffektivt som miljöåtgärd. Som förslaget ser ut idag kan det kraftigt hämma både stad ... Läs mer

VA-aktuellt

Irland i EU-domstolen för vattenbrott

EU Irland har inte tagit ramvattendirektivet på allvar. Det anser EU-kommissionen, som nu drar landet inför EU-domstolen, eftersom den anser att landet inte har ändrat sina lagar ... Läs mer

Annons:
VAK2023c
VA-aktuellt

Hässleholm Miljö cirkulerar massor

Massor av massor Hässleholm Miljö har stora VA-utbyggnader på gång. Nu siktar det kommunala bolaget på att kraftigt öka den cirkulära masshanteringen genom att återanvända massor i de ... Läs mer

VA-aktuellt

Utredning av översvämningar

Utredningsdags MSB har beslutat att översvämningarna som drabbat stora delar av Jönköpings län i januari ska utredas. Länsstyrelsen i Jönköpings län har fått uppdraget att utreda ... Läs mer

VA-aktuellt

Utbyggnad av Forslunda vattenverk startar

Nybygge Kommunalägda Vakin bygger ut Umeås centrala vattenverk Forslunda. Utbyggnaden startar i början av 2023 och beräknas vara färdig under 2025. ... Läs mer

VA-aktuellt

Biobärareflykt ska stoppas vid reningsverken

Plastnedskräpning Biobärare ska stoppas från att läcka ut i hav, sjöar och vattendrag. Naturvårdsverket arbetar med att ta fram riktlinjer som ska minska problemet med plastnedskräpning ... Läs mer

VA-aktuellt

Stort utsläpp av biobärare vid bräddning

Bärarflykt En större driftstörning vid Brandholmens reningsverk i Nyköping har lett till bräddning av avloppsvatten och utsläpp av biobärare från den biologiska reningen vid ... Läs mer

VA-aktuellt

Nytt bekämpningsmedel hotar grundvatten i Danmark

Grundvattenhot Bekämpningsmedlet cyazofamid kan komma att förbjudas i Danmark. Den danska Miljöstyrelsen överväger att dra tillbaka godkännandet för det verksamma ämnet. Svenskt ... Läs mer

VA-aktuellt

PFAS-föreningen överklagar till HD

Överklagan PFAS-föreningen i Kallinge överklagar Hovrättens dom om skadeståndsansvar. ... Läs mer

VA-aktuellt

Skenande byggpriser ger dyrare vattenverk

Prisökningar Skenande byggpriser gör att utbyggnaden av Brantafors vattenverk i Ronneby kommun blir betydligt dyrare än planerat. ... Läs mer

Annons:
Paab 2022