Sök
VA-aktuellt

Förbjudna ämnen i danskt grundvatten

Danmark Förbjudna bekämpningsmedel och hormonstörande ämnen hittas i dansk grundvattenscreening. Läs mer

VA-aktuellt

Olja i Arbogas reningsverk

Oljeutsläpp Problem på Arboga reningsverk efter oljeutsläpp. ARTIKELN HAR UPPDATERATS 200221 KL 14:00. ... Läs mer

VA-aktuellt

Kommunutredningen ger VA-möjligheter

Kommunutredningen Kommunutredningen innehåller inte så spetsiga förslag som VA-branschen kanske hoppats på men det är en bra verklighetsbeskrivning och innehåller en del möjligheter. ... Läs mer

VA-aktuellt

Reningsverk vallas in

Översvämningar Ljungby kommun vallar in reningsverket när Lagan hotar reningsverket. ... Läs mer

VA-aktuellt

Svenska konsulter på plats i Mumbai

Internationellt IVL Svenska Miljöinstitutet växer internationellt. Företaget öppnar nu ett nytt kontor i mångmiljonstaden Mumbai, Indien. En betydande del av verksamheten kommer ha ... Läs mer

VA-aktuellt

Problematiskt med höga flöden

Översvämning Tekniska förvaltningen i Värnamo har bråda dagar för att hålla undan de stigande vattennivåerna i Lagan. Kulmen förväntas komma torsdag-fredag. ... Läs mer

VA-aktuellt

58 miljoner till vattenhushållning

Vattenhushållning För andra året i rad fördelar Havs- och vattenmyndigheten, Hav, medel till länsstyrelserna som i sin tur ska stötta lokala miljöprojekt. I år är summan 58 miljoner ... Läs mer

Annons:
VAK 2020
VA-aktuellt

Vattenproblem efter bränderna

Australien I svårt eldhärjade Bega Valley, söder om Sydney, Australien, försörjs nu flera samhällen med vatten från tankbilar sedan vattentäkter blivit oanvändbara. ... Läs mer

VA-aktuellt

Smarta städer marknadsförs

Export Svenska lösningar inom smarta och hållbara städer lockar till besök från utländska aktörer i Sverige. Verksamheten inom Smart City Sweden kan idag visa upp över 100 besöksobjekt ... Läs mer

VA-aktuellt

Avlopp och Kretsloppspriset till Maria Lennartsson

Prisad Avlopp och Kretsloppspriset 2020 går till Maria Lennartsson, miljösakkunnig Norra Djurgårdsstaden, Stockholms stad. Maria Lennartsson omnämns som engagerad inspiratör för ... Läs mer

VA-aktuellt

Svenskt Vatten kräver ändrad lagstiftning

Politik Det är helt nödvändigt att kommunerna i framtiden ges möjlighet att ta ut taxor som kan fonderas över tid för att säkra resurser till investeringar, något som i dag är olagligt, det ... Läs mer

VA-aktuellt

Litet politiskt gehör för vattenfrågor

Politik Politiker med ansvar för dricksvattenfrågor har svårt att få gehör för sina frågor i till exempel kommunfullmäktige. Där är det mer tacksamt att driva frågor om äldrevård, skola ... Läs mer

VA-aktuellt

NCC får bygga Lyra i Örebro

Lyra Örebro är tillbaka på spåret mot ett nytt stort vattentorn. Det blir NCC Sverige AB som får i uppdrag att bygga Örebros nya vattenreservoar, Lyra, enligt ett nytt tilldelningsbeslut. ... Läs mer

VA-aktuellt

Protester när Jyväskylä ville sälja ut

Finland Jyväskylä kommun har som första stad i Finland förberett för att sälja 30-40 procent av det kommunala VA-bolaget till privata aktörer. Nu avbryts planerna efter massiva protester. ... Läs mer

VA-aktuellt

Slamspridning ökar inte risken för antibiotikaresistens

Slam Antibiotikarester i rötslam från reningsverk tycks inte bidra till ökad antibiotikaresistens när slammet sprids på åkermark. Det visar en studie från Göteborgs universitet. ... Läs mer

Annons:
Wateraid