Sök
VA-aktuellt
FOTO: Pixhill.com

FOTO: Pixhill.com

Nytt vattenverk i Tollarp

I Tollarp utanför Kristianstad byggs ett helt nytt vattenverk för 3 500 personer. Processen kommer bland annat att bestå av kolfilter för rening av bekämpningsmedelsrester.

Till hösten ska ett helt nytt vattenverk stå färdigt i Tollarp. Det gamla verket är för gammalt och slitet samtidigt som kommunen varit bekymrad över viss förekomst av bekämpningsmedel i råvattnet från två brunnar. För närvarande är halterna under rådande gränsvärden men kommunen vill ändå sätta in en åtgärd.

Det nya vattenverket ska kunna leverera 900 kubikmeter vatten per dag med maxkapacitet på 1 776 kubikmeter. Cirka 3 500 personer ska försörjas av vattenverket som förses med både UV-desinfektion och kolfilter. Verket ska stå färdigt i oktober 2017. (EW)

Publicerad 2017-03-20 09:40

Uppdaterad 2017-03-20 09:42

Annons:
VegTech