Sök
VA-årsboken

Yara AB


Postadress
Box 4505
203 20 Malmö

Telefon
010-139 60 00

Internet
E-post
odor.sweden[a]yara.com

Besöksadress
Östra Varvsgatan 4, 211 75 Malmö

Filialer, etc
Stockholm, Göteborg, Köping

FÖRETAGSFAKTA

Organisationsnr
556042-6792
Sätesort
Malmö

KONTAKTPERSONER

Försäljning region ÖST

Jenny Schmitz
Telefon: 070-595 17 30
E-post: jenny.schmitz[a]yara.com

Försäljning BioNäring

Håkan Mattsson
Telefon: 070-698 06 45
E-post: hakan.mattsson[a]yara.com

Försäljning region SYD + NORD

Niclas Kvist
Telefon: 070-165 40 04
E-post: niclas.kvist[a]yara.com

Produktion och service

Mikael Allerborg
Telefon: 070-165 40 02
E-post: mikael.allerborg[a]yara.com

Försäljning region VÄST

Magnus Christoffersen
Telefon: 0720-83 69 59
E-post: magnus.christoffersen[a]yara.com

MER OM FÖRETAGET

Yara erbjuder kunskap, produkter och lösningar till våra kunder samtidigt som vi värnar om jordens resurser och miljö.

Yara är ett internationellt företag med ca 17.000 anställda som är aktiva i ca 160 länder.

I Sverige arbetar Yara med bl.a. biologisk behandling av avloppsvatten, luftrening från avlopp- och avfallsanläggningar samt biogas, växtnäring, teknisk ammoniumnitrat, foderfosfat, rening av kväveoxider, betongmedelstillsats och mycket mer.

Inom VA-området erbjuder Yara helhetslösningar för biologisk vattenbehandling och rening av luft från aggressiva, giftiga och illaluktande gaser som t.ex. svavelväte i avlopps- och avfallsanläggningar genom vårt Yara Odor and H2S Solutions-koncept. Förekomst av svavelväte är en viktig arbetsmiljöfråga och ligger bakom mycket kostsam förstörelse av material och utrustning genom sin kraftiga korrosion.

Vår erfarenhet från VA-branschen sträcker sig från 1980-talet med bl.a. YaraNutriox-konceptet. Det är en driftsäker biologisk process som effektivt förhindrar uppkomst av svavelväte i avloppssystem, men även eliminerar redan bildat svavelväte genom biologisk oxidation. Processen verkar vid problemets källa genom att YaraNutriox, som är en specialnitratlösning, doseras in exakta mängder där och när den behövs, i avloppssystem eller reningsverket. Med hjälp av komplexa modeller och doseringsutrustning får du en optimal dosering, så att du kan åtgärda luktklagomål från närboende och minska risken för att personalen exponeras för den mycket giftiga gasen.

I Yaras produktportfölj inom VA-området ingår även YaraEvodor, vilket innebär tekniska metoder för att rena luft från giftiga och illaluktande gaser. I YaraEvodor-konceptet är det möjligt att välja mellan flera olika tekniker som UV, ozon, kolfilter, m.m.. Kundlösningarna baseras på egen design, konstruktion och tillverkning. Till konceptet erbjuds även ett komplett program för service- och underhållsarbete vilket ger kunden många fördelar som bl.a. att säkra arbetsmiljön, få kontroll på kostnader och få garanti för fullgod funktion.

Yara levererar även specialprodukter inom BioNäring i nära samarbete med kunden. Vi erbjuder våra välkända produkter som Nutriol N, Nutriol NP5, Fosforsyra m.fl.

Yara strävar alltid efter att i samarbete med kunden leverera driftsäkra och trygga helhetslösningar samt att vara en ansvarsfull, kompetent och pålitlig leverantör.

2017 rankades Yara som nr 10 av Fortune på deras ”Change the World”-lista.

Läs mer på www.yara.se

Klicka för att visa vår annons.


ISO 9001
ISO 14001
ISO 18001
EMAS
Vattenindustrin
Föreningen Vatten
Svenskt Vatten
Swepump
Teknikföretagen
Svensk Automation
ITF
SSTT
Geotec
VVS-fabrikanterna