Sök
VA-årsboken

Nordic Water Products AB


Postadress
Alfagatan 5
431 49 Mölndal

Telefon
0317485400Filialer, etc
I Sverige: Mariestad, Hanhals och Klippan. Vi har egna bolag i Norge, Tyskland, Holland, Spanien och Kina.

FÖRETAGSFAKTA

Organisationsnr
556399-8540
Sätesort
Göteborg
Etablerat år
1990
Antal sysselsatta
170
Årsomsättning
500 miljoner kronor

KONTAKTPERSONER

VD

Jonas Gunnarsson
Telefon: 031-748 54 02
E-post: jonas.gunnarsson@nordicwater.com

Försäljningschef

Jonas Gunnarsson (1)
Telefon: 031-748 54 02
E-post: jonas.gunnarsson@nordicwater.com

Regionchef Norden

Kjell Johansson
Telefon: 031-748 54 04
E-post: kjell.johansson@nordicwater.com

Region väst

Peter Widén
Telefon: 031-748 54 52
E-post: peter.widen@nordicwater.com

Region syd

Kjell Johansson (1)
Telefon: 031-748 54 04
E-post: kjell.johansson@nordicwater.com

Region öst och norr

Martin Hedin
Telefon: 0501-39 33 08
E-post: martin.hedin@nordicwater.com

Service

www.nordicwater.com/service
Telefon: 08-524 409 00
E-post: service.se@nordicwater.com

MER OM FÖRETAGET

Nordic Water är verksamt inom dessa produktområden:

DynaDisc Ett roterande skivfilter som använder filtermedia av vävd duk med distinkta filteröppningar ner till 10 mikrons storlek. Konstruktionen ger hög effektivitet, stort flöde och tar lite plats. Den mångsidiga konstruktionen gör en mängd olika vattenreningstillämpningar möjliga. DynaDisc-filtret kan användas till: polering av avloppsvatten, råvattenfiltrering, filtrering och återanvändning av processvatten, filtrering av kylvatten, vattenrening inom massa- och pappersindustri m.m.

DynaSand och Lamella Filtrering och lamellsedimentering med tillämpningar inom både vatten- och avloppsreningsteknik. Produkterna erbjuder kostnadseffektiva problemlösningar, som bygger på intelligenta, unika produkter vilka utvecklats inom företaget.

Meva Rensutrustning för både kommunal och industriell vattenrening. Produktsortimentet omfattar mekanisk avskiljning, transport, avvattning och tvättning av såväl rensgods som sand samt lukthantering. Meva-produkter har visat enastående resultat inom kommunal avloppsrening, pappersbruk, slakterier, fiskindustri m m.

Sobye Ett självrengörande bandfilter för primärfiltrering som kan ersätta sedimentering av kommunalt avloppsvatten. Detta på en väsentligt mindre yta. Det används också framgångsrikt inom fiskodling och fiskförädlingsindutrin. Sobye levererar ett extremt torrt slam vilket oftast eliminerar behovet av kemikalier och underlättar vidare hantering eller förädling.

Zickert Utrustning för alla typer av rektangulära och runda sedimenteringsbassänger till kommunala och industriella vatten- eller avloppsreningsverk. Istället för att ändra befintlig bassäng anpassas produkterna så att bästa resultat uppnås. Med Zickert-produkter blir underhålls- och driftkostnaderna lägsta möjliga.

Klicka för att visa vår annons.


ISO 9001
ISO 14001
ISO 18001
EMAS
VARIM
Föreningen Vatten
Svenskt Vatten
Swepump
Teknikföretagen
Svensk Automation
ITF
SSTT
Geotec
VVS-fabrikanterna