Sök
VA-årsboken

Nordic Water Products AB


Postadress
Alfagatan 5
431 49 Mölndal

Telefon
031 - 748 54 00Filialer, etc
I Sverige: Mariestad, Hanhals och Klippan. Vi har egna bolag i Norge, Tyskland, Holland, Spanien och Kina.

FÖRETAGSFAKTA

Organisationsnr
556399-8540
Sätesort
Göteborg
Etablerat år
1990
Antal sysselsatta
200
Årsomsättning
600 miljoner kronor

KONTAKTPERSONER

Säljansvarig Norra & Östra Europa (Ny-/projektförsäljning)

Peter Widén (1)
Telefon: 707-420 18 82
E-post: peter.widen@sulzer.com

Region Norr (Ny-/projektförsäljning)

Anna Forsberg
Telefon: 070-406 43 38
E-post: anna.forsberg@sulzer.com

Region Väst/Syd (Ny-/projektförsäljning)

Maya Bernmalm
Telefon: 070-280 55 95
E-post: maya.bernmalm@sulzer.com

Region Öst (Ny-/projektförsäljning)

Simon Warnquist (1)
Telefon: 072-212 74 74
E-post: simon.warnquist@sulzer.com

Team Leader Service Sales Sweden

Mathias Gustafsson
Telefon: 073-053 36 22
E-post: mathias.gustafsson@sulzer.com

Area Sales Manager Region Syd

Rasmus Fagerlund
Telefon: 070-603 60 06
E-post: rasmus.fagerlund@sulzer.com

Area Sales Manager Region Väst

Adam Wähling
Telefon: 070-420 18 72
E-post: adam.wahling@sulzer.com

Area Sales Manager Region Öst

Anders Nilsson
Telefon: 070-420 45 15
E-post: anders.nilsson@sulzer.com

MER OM FÖRETAGET

Nordic Water levererar lösningar inom vattenrening med fokus på energieffektivitet, låg vatten- och kemikalieförbrukning och låg livscykelkostnad.
Våra primära appplikationer är:

Reningsverk Renshantering, primärfiltrering, sedimentering, slutpolering och läkemedelsrening.

Vattenverk Råvattenfiltrering och kontaktfiltrering.

Industri Inkommande och utgående vattenrening.

Meva Rensutrustning för både kommunal och industriell vattenrening. Produktsortimentet omfattar mekanisk avskiljning, transport, avvattning och tvättning av såväl rensgods som sand samt lukthantering. Meva-produkter har visat enastående resultat inom kommunal avloppsrening, pappersbruk, slakterier, fiskindustri m m.

Sobye Ett självrengörande bandfilter för primärfiltrering som kan ersätta sedimentering av kommunalt avloppsvatten. Detta på en väsentligt mindre yta. Det används också framgångsrikt inom fiskodling och fiskförädlingsindutrin. Sobye levererar ett extremt torrt slam vilket oftast eliminerar behovet av kemikalier och underlättar vidare hantering eller förädling.

Zickert Utrustning för alla typer av rektangulära och runda sedimenteringsbassänger till kommunala och industriella vatten- eller avloppsreningsverk. Istället för att ändra befintlig bassäng anpassas produkterna så att bästa resultat uppnås. Med Zickert-produkter blir underhålls- och driftkostnaderna lägsta möjliga.

DynaSand och Lamella Filtrering och lamellsedimentering med tillämpningar inom både vatten- och avloppsreningsteknik. Produkterna erbjuder kostnadseffektiva problemlösningar, som bygger på intelligenta, unika produkter vilka utvecklats inom företaget.

DynaDisc Ett roterande skivfilter som använder filtermedia av vävd duk med distinkta filteröppningar ner till 10 mikrons storlek. Konstruktionen ger hög effektivitet, stort flöde och tar lite plats. Den mångsidiga konstruktionen gör en mängd olika vattenreningstillämpningar möjliga. DynaDisc-filtret kan användas till: polering av avloppsvatten, råvattenfiltrering, filtrering och återanvändning av processvatten, filtrering av kylvatten, vattenrening inom massa- och pappersindustri m.m.

DynaCloth Skivfilter med fiberduk. Vattnet filtreras utifrån och in vilket är tvärtom traditionella skivfilter. Används primärt för att nå världigt låda värden i utgående susp.

Service Vi erbjuder serviceavtal och förebyggande service på er maskinutrustning från Nordic Water. Våra serviceteknikers specialistkunskap tillser att maximera er driftsäkerhet, minimera risken för oplanerade driftstopp samt ökad livslängd. Servicerapport, servicehistorik och garanti erhålls på utfört servicearbete. 

Klicka för att visa vår annons.


ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
EMAS
Vattenindustrin
Föreningen Vatten
Svenskt Vatten
Swepump
Teknikföretagen
Svensk Automation
ITF
SSTT
Geotec
VVS-fabrikanterna