Sök
VA-årsboken

Jacobi Carbons AB


Postadress
Slöjdaregatan 1
393 53 Kalmar

Telefon
0480-41 75 50

Internet

Besöksadress
Slöjdaregatan 1


FÖRETAGSFAKTA

Organisationsnr
556140-6934
Sätesort
Kalmar
Etablerat år
1916
Antal sysselsatta
2 000
Årsomsättning
2 500 miljoner kronor

KONTAKTPERSONER

Sales Manager

Linda Magnusson
Telefon: 0709-288 756
E-post: linda.magnusson@jacobi.net

Sales and Logistic Coordination

Jacobi Carbons AB
Telefon: 0480-417550
E-post: info@jacobi.net

MER OM FÖRETAGET

Jacobi Group grundades i Sverige 1916. Idag är vi världens ledande tillverkare av hållbart producerat aktivt kol, baserat på den förnybara råvaran kokosnötter. Jacobi Group är indelat i tre affärsområden, Jacobi Carbons, Jacobi Services och Jacobi Resinex. Jacobi Group sysselsätter cirka 2 000 personer globalt tillsammans med våra dotterbolag, har tillverkning i Kina, Frankrike, Tyskland, Indien, Italien, Filippinerna, Sri Lanka, Storbritannien, USA, Japan och Vietnam och reaktiveringsanläggningar i Frankrike och Tyskland. Jacobis produkter säljs till kunder i över 100 länder, genom helägda dotterbolag i 19 länder och distributörer över hela världen.
 
Vi löser alla typer av reningsbehov
Produktgruppen Aquasorb är speciellt utvecklad för att avlägsna lösta organiska föroreningar från vatten och återskapa vattnets naturliga renhet. Applikationer inkluderar kommunal vattenrening (borttagning av smak och lukt), processvattenbehandling i dryckesproduktion, vattenfilter, halvledartillverkning, efterbehandling av grundvatten samt behandling av lakvatten från deponier.
 
Vid industriella processer används eller genereras en mängd olika mellan- och slutprodukter. I många fall återanvänds dessa i processen, men kan i vissa fall förorena vattendrag nedströms. Genom behandling med aktivt kol kan processvätskor, såsom aminlösningar, glykoler och kondensat, renas och göras lämpliga för användning eller återvinning.
 
Våra kunder får hjälp med återvinning av förbrukat kol från sina fasta eller mobila filter, som kan hyras eller köpas, samt reaktivering vid våra reaktiveringsanläggningar.
 
Läs mer om våra lösningar för vattenbehandling på jacobi.net/water-treatment.

Klicka för att visa vår annons.


ISO 9001
ISO 14001
ISO 18001
EMAS
Vattenindustrin
Föreningen Vatten
Svenskt Vatten
Swepump
Teknikföretagen
Svensk Automation
ITF
SSTT
Geotec
VVS-fabrikanterna