Sök
VA-årsboken

Jacobi Carbons AB


Postadress
Slöjdaregatan 1
393 53 Kalmar

Telefon
0480-41 75 50

Internet

Besöksadress
Slöjdaregatan 1


FÖRETAGSFAKTA

Organisationsnr
556140-6934
Sätesort
Kalmar
Etablerat år
1916
Antal sysselsatta
2 000
Årsomsättning
2 500 miljoner kronor

KONTAKTPERSONER

Country Manager - Nordic

Karl Vannerberg
Telefon: 0708-62 51 93
E-post: karl.vannerberg@jacobi.net

Sales Manager

Jörgen Ericsson
Telefon: 0735-23 39 99
E-post: jorgen.ericsson@jacobi.net

Sales & Service manager

Mattias Modén
Telefon: 0768-839424
E-post: mattias.moden@jacobi.net

Sales and Logistic Coordination

Jacobi Carbons AB
Telefon: 0480-417550
E-post: info@jacobi.net

MER OM FÖRETAGET

Grundat i Sverige 1916. Jacobi Carbons är den största globala till­verkaren av aktivt kol från kokosskal och har ytterligare en omfattande och diversifierad produktportfölj. Vi sysselsätter cirka 2 000 personer globalt, tillsammans med våra dotterbolag, har tillverkning i Kina, Frankrike, Tyskland, Indien, Italien, Filippinerna, Sri Lanka, Storbritannien, USA, Japan och Vietnam och reaktiveringsanläggningar i Frankrike och Tyskland. Jacobis produkter säljs till kunder i över 100 länder, genom helägda dotterbolag i 19 länder och distributörer över hela världen.

Dricks- och Processvatten:
Vatten täcker tre fjärdedelar av jordens yta vilket ger liv till växter, djur och hela befolkningen i världen. Produktgruppen Aquasorb är speciellt utvecklad för att avlägsna lösta organiska föroreningar från vatten och att återskapa sin naturliga renhet. Applikationer inkluderar kommunal vattenrening (borttagning av smak och lukt), processvatten behandling i dryckesproduktion, vattenfilter, halvledartillverkning, efterbehandling av grundvatten, samt behandling av lakvatten från deponier.

Vid industriella processer, används eller genereras en mängd olika mellan-och slutprodukter. I många fall återanvänds dessa i processen men kan i vissa fall förorena vattendrag nedströms. Genom behandling med aktivt kol, kan processvätskor såsom aminlösningar, glykoler och kondensat samt producerat vatten renas och göras lämpliga för användning eller återvinning.

Klicka för att visa vår annons.


ISO 9001
ISO 14001
ISO 18001
EMAS
VARIM
Föreningen Vatten
Svenskt Vatten
Swepump
Teknikföretagen
Svensk Automation
ITF
SSTT
Geotec
VVS-fabrikanterna