Sök
VA-årsboken

Cerlic Controls AB


Postadress
Box 5084
141 05 Kungens Kurva

Telefon
08-501 694 00

Internet
E-post
info[a]cerlic.se

Besöksadress
Mälarvägen 3, 141 71 Segeltorp


FÖRETAGSFAKTA

Organisationsnr
556179-8108
Sätesort
Stockholm
Etablerat år
1977
Antal sysselsatta
15
Årsomsättning
20 miljoner kronor

KONTAKTPERSONER

Försäljning VA

Nadia Lidholm
Telefon: 0703-88 17 70
E-post: nadia.lidholm[a]cerlic.se

Försäljning VA och Service

Jonas Fahlman
Telefon: 072-160 95 67
E-post: jonas.fahlman[a]cerlic.se

Order, produktion

Susan Högfeldt
Telefon: 08-501 694 13
E-post: susan.hogfeldt[a]cerlic.se

MER OM FÖRETAGET

Sedan starten 1977 har Cerlics affärsidé varit att tillhandahålla »on-line«-information om viktiga parametrar inom avloppsvattenrening och processindustri. Vår ambition är att vara den ledande leverantören av givare och mätutrustning inom bl a slamhantering på kommunala och industriella reningsverk. Syftet är att kunna styra och reglera processen så att bästa resultat uppnås till lägsta kostnad och minsta möjliga miljöpåverkan. Tillsammans med våra användare har vi utvecklat en enhetlig serie instrument för mätning, larm och styrning av processer i bl a kommunala avlopps­reningsverk, process-, livsmedels-, pappers- och cellulosaindustrier samt värmekraftverk.

I produktsortimentet ingår mätare för slamhalt, susphalt, syre, pH/redox, nivå, flöde och provtagare. Stor vikt läggs vid kontinuerlig produktutveckling.

Produkter med lågt servicebehov och hög användarvänlighet har alltid varit Cerlics filosofi. Tillverkning och produktutveckling sker i egna lokaler i Segeltorp.

Cerlic är ISO 9001- och 14001 certifierat. Ambitionen är att vara den föredragna leverantören av instrument för VA-området och annan processindustri.

Klicka för att visa vår annons.


ISO 9001
ISO 14001
ISO 18001
EMAS
VARIM
Föreningen Vatten
Svenskt Vatten
Swepump
Teknikföretagen
Svensk Automation
ITF
SSTT
Geotec
VVS-fabrikanterna