Sök
Internationell VA-utveckling 8/22

Val av mikroföroreningar för analys i kommunalt avloppsvatten

Tysklands miljödepartement har tagit fram en lista med 40 prioriterade ämnen som via utsläpp av avloppsvatten kan orsaka problem för mark och vatten. Indirekt inverkan på grundvatten och dricksvatten har dock inte beaktats. Ämnena i listan ska vara ekotoxikologiskt viktiga och kunna analyseras med god noggrannhet. Listan innehåller även några ämnen som inte har fått så stor uppmärksamhet i Sverige.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2022-12-12 10:58

Uppdaterad 2022-12-12 11:06

Annons:
Svenskt Vatten 2023