Sök
Internationell VA-utveckling 4/23

Växthusgaser från avloppsreningsverk

Rening av avloppsvatten och tillhörande slambehandling ger upphov till bildning av växthusgaserna lustgas och metan. I Tyskland har dessa utsläpp för landets avloppsreningsverk år 2006 uppskattats till ca en miljon koldioxidekvivalenter per år. På senare tid har klimatpanelen IPCC kraftigt höjt lustgasutsläppen från avloppsrening, som nu i medeltal istället beräknas uppgå till ca två miljoner ton per år för Tyskland.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2023-05-29 13:57

Uppdaterad 2023-05-29 14:02

Annons:
Svenskt Vatten 2023