Sök
Internationell VA-utveckling 6/22

Vätgasproduktion vid avloppsreningsverk

Vid avloppsreningsverk finns vissa möjligheter att producera vätgas. Det kan ske genom elektrolys av avloppsvatten, mikrobiella bränsleceller, omvandling av rötgas (metaninnehållet) och förgasning av slam. I en rötkammare kan under speciella betingelser även inmatad vätgas överföras till metan. Alla metoderna har för- och nackdelar, som måste lösas innan drift i full skala kan bli allmänt förekommande.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2022-10-03 13:54

Uppdaterad 2022-10-03 14:05

Annons:
Hydria Water 2023b