Sök
Internationell VA-utveckling 5/21

Vägsaltsepisoders påverkan på aktivslamprocessen

Saltpåverkan har undersökts i fullskala vid tre österrikiska avloppsverk och mer detaljerat i ett labsystem. Minskad partikelstorlek för slammet men måttlig utsläppspåverkan konstaterades.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2021-08-23 14:14

Uppdaterad 2021-08-23 14:19

Annons:
EndressHauser 2021b