Sök
Internationell VA-utveckling 1/12

Utveckling av biomassa i biologiskt aktivt kolfilter för dricksvatten

För att ett biologiskt aktivt kolfilter (”biofilter”, biologically activated carbon filter, BAC) skall kunna fungera behövs en påväxtperiod för bakterier när de etableras i kolfilterkornen. Hur exakt denna period förlöper och hur den kan mätas i praktiken är föga studerat i den vetenskapliga litteraturen, fastän att många vattenverk världen över använder BAC i sin dricksvattenberedning. Velten och medarbetare (2011) har detaljstuderat ett pilotfilter för Zürich vattenverk med avseende på tillväxt av biofilm, avskiljning av organiskt material och mognadsprocess under sex månader.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2012-02-27 08:00

Uppdaterad 2012-02-27 08:00

Annons:
Hydria Water 2023b