Sök
Internationell VA-utveckling 4/12

Reduktionsgraden av 117 olika substanser vid biologisk behandling i reningsverk med olika utformning

117 mikroföroreningars reduktion i 19 olika behandlingslinjer vid avloppsreningsverk i Europa redovisas i dennna studie. Bland substanserna återfinns metaller, läkemedel, hormoner och ett antal organiska föreningar. Halter och detekterad frekvens redovisas för inkommande och behandlat vatten samt slam.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2012-06-11 08:00

Uppdaterad 2012-06-11 08:00

Annons:
Hydria Water 2023b