Sök
Internationell VA-utveckling 8/21

Partiklar i gaturegnvatten

I denna artikel studeras partikelinnehållet i dagvatten som har runnit av från en centralt belägen gata i Tyskland.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2021-12-06 09:51

Uppdaterad 2021-12-06 10:00

Annons:
Wateraid