Sök
Internationell VA-utveckling 6/22

Översikt om förbättrad riskkommunikation genom läskunnighet om miljöhälsofrågor

Meddelanden och material utvecklat för att kommunicera risk till allmänheten blir ofta missförstådd. Detta för att allmänheten missuppfattar riskerna, då vetenskaplig information ofta är komplex. Åtgärderna blir då felaktiga. Ett samarbete mellan VA-förvaltningen Tuscon Water och miljö- och hälsocentret på Arizonas universitet har använts av skribenterna som en utgångspunkt. De beskriver hur det går att undvika missförstånd och lättare nå ut till alla grupper av befolkningen.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2022-10-03 09:56

Uppdaterad 2022-10-03 09:59

Annons:
Svenskt Vatten 2023