Sök
Internationell VA-utveckling 3/12

Nitrifierarnas tillväxthastighet i en aktivslamanläggnings interna recirkulation

Hög intern recirkulation av nitratrikt vatten i en fördenitrifikationsanläggning påverkar nitrifierarnas tillväxthastighet. Detta bör man ta hänsyn till vid dimensionering av nitrifikationsvolymerna.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2012-04-23 08:00

Uppdaterad 2012-04-23 08:00

Annons:
Hydria Water 2023b