Sök
Internationell VA-utveckling 6/22

Modellering av SARS-CoV-2 i avloppsvatten

Tre modellansatser för att beräkna antalet infekterade med SARS-CoV-2 från avloppsvattenmätningar diskuteras. Förutsättningar, begränsningar och framtida möjligheter berörs.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2022-10-03 13:25

Uppdaterad 2022-10-03 13:45

Annons:
Hydria Water 2023b