Sök
Internationell VA-utveckling 5/22

Litteraturgenomgång över anlagda våtmarkers förmåga att behandla gråvatten

Från Indien kommer denna litteraturgenomgång över olika våtmarkstypers förmåga att behandla vanliga komponenter i gråvatten. Framgång i avskiljningen kräver välutbildad personal.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2022-08-29 09:26

Uppdaterad 2022-08-29 09:33

Annons:
Wavin 2022 - 2