Sök
Internationell VA-utveckling 2/22

Analys av kostnadsvariationer för transport, återanvändning och slutlig disposition av avloppsslam i Norditalien

Kostnader för slamdisposition i sju regioner i Norditalien har följts för en sjuårsperiod under vilken alla kostnader ökade påtagligt. Möjligheten till disposition av slam till jordbruket var alltid ekonomiskt gynnsam.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2022-03-14 13:08

Uppdaterad 2022-03-14 13:16

Annons:
Wateraid