Sök
Internationell VA-utveckling 3/12

Korrelationen mellan indikatororganismer och förekomst av patogener i renat avloppsvatten

Det hydrologiska kretsloppet innebär att utsläpp av mer eller mindre renat avloppsvatten med rejäla halter patogener kommer att påverka vattenanvändingen nedströms. I dricksvattenföreskrifterna betonas behovet att ett tillräckligt antal barriärer för att ta bort sjukdomsbildarna fullständigt innan vattnet distribueras som dricksvatten. Sedan mer än 100 år har därför patogener och dricksvattensäkerhet studerats genom mätningar av indikatororganismer i råvatten och dricksvatten, speciellt E.coli och koliforma bakterier. Men de senaste 25 årens erfarenheter av vattenburen smitta visar på vilka begränsningar indikatororganismer har för att avslöja hur smittoläget ser ut i ett vatten. Så hur korrelerar patogener med indikatororganismer?

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2012-04-23 08:00

Uppdaterad 2012-04-23 08:00

Annons:
Hydria Water 2023b