Sök
Internationell VA-utveckling 4/23

Filtrering av mikropartiklar från renat avloppsvatten

Sandfilter som slutsteg i ett kommunalt avloppsreningsverk kan avskilja kvarvarande partiklar över ca fem mikrometer (um). Det finns en typ av filter (precoatfilter), där ett filtreringshjälpmedel tillsätts och sedan bildar ett lager, som kan separera betydligt mindre partiklar än sandfilter. Denna teknik bör kunna användas även för renat avloppsvatten. Mikropartiklar anrikar ofta skadliga ämnen som sedan lätt kan upptas i näringskedjorna.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2023-05-29 13:51

Uppdaterad 2023-05-29 13:57

Annons:
Svenskt Vatten 2023