Sök
Internationell VA-utveckling 3/12

Energi och ammonium från urin via en mikrobiell bränslecell

Urin svarar för 75% av kvävetillförseln till svenska avloppsverk. Traditionella metoder för kväveseparation är energikrävande, liksom den ursprungliga kväveutvinningen. Ett sätt att utnyttja energi från urinen och därtill återvinna kvävet som ammonium är via reaktioner i mikrobiella bränsleceller som är ett växande koncept. Ett holländskt forskarlag har fått en sådan cell att fungera i labskala och räknat hem en energivinst samt tillvaratagit ammonium.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2012-04-23 08:00

Uppdaterad 2012-04-23 08:00

Annons:
Hydria Water 2023b