Sök
Internationell VA-utveckling 3/22

Avskiljning av naturliga organiska ämnen (NOM) med kemisk fällning och klordioxid i ett vattenverk med försök med granulerat aktiverat kol

Denna studie har utvärderat avskiljning av olika komponenter av NOM från ytvatten under varierande temperaturer (0,4 oC – 18,5oC) i fullskala, i ett vattenverk som använder klordioxid för oxidation och med två olika kol i öppna nedströmsfilter.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2022-04-25 13:52

Uppdaterad 2022-04-25 13:57

Annons:
Hydria Water 2023b