Sök
VA-aktuellt
FOTO: Pixhill.com

FOTO: Pixhill.com

Våtmarker reducerar läkemedel

Försök vid fem svenska våtmarker visar att anlagda våtmarker för efterpolering vid reningsverk, reducerar en hel del läkemedelsrester.

Halter av 24 läkemedelssubstanser kontrollerades i inkommande och utgående vatten till och från spillvattenvåtmarkerna i Eskilstuna, Hässleholm, Nynäshamn, Trosa och Oxelösund. Studien gjordes i ett arbete av Johannes Randefelt, Uppsala universitet.

- Läkemedelsrester reduceras till viss del genom traditionell avloppsreningsteknik, men stora mängder läkemedel passerar genom dagens avloppsreningsverk utan att brytas ner. Resterna hamnar istället i avloppsslammet eller i sjöar och vattendrag, säger Anna Bogren, tf avdelningschef VA produktion på Eskilstuna Energi och Miljö, i ett pressmeddelande. Sveriges största anlagda våtmark.

Substanser som generellt sett återfanns i de högsta halternavar antiinflammatoriska ämnen: naproxen, ibuprofen och diklofenak; några blodtryckssänkande ämnen: atenolol, hydroklortiazid, furosemid och metoprolol; och det lugnande ämnet oxazepam. Resultaten visade att 47 % av de påträffade substanserna reducerades mellan 20 och 80 % och 47 % reducerades 80 % eller mer. Alla våtmarker visade en hög avskiljning av diklofenak, furosemid, hydroklortiazid och naproxen. Avskiljningsgraden för dessa ämnen var 74–100 %.

Generellt sett uppvisade alla fem våtmarker en hög reningseffekt på aktiva läkemedelssubstanser men en något högre reningsgrad observerades i Oxelösund, Nynäshamn och Trosa våtmark. En möjlig förklaring till den höga reningseffekten kan vara våtmarkernas karakteristiska hydraulik, där spillvattendammar växelvis fylls och töms, i jämförelse med våtmarkerna i Eskilstuna och Hässleholm som har ett kontinuerligt flöde av spillvatten. Slutsatsen stöds av liknande studier som genomförts i Spanien och som tidigare redovisats i nyhetsbrevet Internationell VA-utveckling (Reduktion av läkemedelsrester i våtmark med horisontell strömning) . (EW)

Publicerad 2019-11-28 10:20

Uppdaterad 2019-11-28 10:32

Annons:
Siemens 2019