Sök
Cirkulation 2/18

Våtmarker: avskiljning av läkemedelsrester

Avskiljning av läkemedelsrester i våtmark med olika strömnings- och syreförhållanden har undersökts i laboratorie- och fullskala. Ett tiotal läkemedel har provats och resultaten är överlag goda.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)