Sök
VA-aktuellt
Underhåll och reparationer fortsätter att fungera. FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Underhåll och reparationer fortsätter att fungera. FOTO: Erik Winnfors Wannberg

VA-branschen fungerar bra i kris

VA-branschen består av organisationer som är vana att jobba i kris. Även om kris- och pandemiplaner sätts igång har såväl den kommunala sidan som näringslivet läget under kontroll i corona-tider.

På Sörmland Vatten är Emil Pantzar HR-chef.
– Det är väldigt tacksamt att jobba med den här typen av planering i den här branschen, för folk är så vana vid att jobba med akuta händelser, driftstopp, läckor och så, så när man hamnar i en krissituation så rullar allting på och det man begär kommer in, konstaterar Emil.

Sörmland Vatten har under den senaste veckan genomfört en övergripande riskbedömning för hela organisationen där de identifierat risker och konsekvenser. Listan blir lång när en möjlig utveckling ska kalkyleras.
– Det är inställda möten, personalbrist, utarbetad personal, inställd semester beroende på tiden som detta pågår, oro hos anställda, smitta i hemmet och karantän, brist på nyckelpersoner, resursbrist, uteblivna leveranser, specifika avdelningsrisker, krigsplacerad personal kan komma att kallas in, arbetsvägran, ledande funktioner saknar mandat till beslut om nyckelpersoner är borta, rabblar Emil Pantzar från de nyframtagna dokumenten.

– Den här riskanalysen har legat till grund och är utskickad till varje avdelning och så har de fått svara på hur det ser ut hos dem med till exempel nyckelpersoner på vattenverk, reningsverk, ledningsnät och så vidare. Samtidigt har t ex IT fått i uppdrag att kolla hur många licenser vi har för att jobba hemifrån, om alla vet hur man nyttjar Skype eller Teams, hur man håller gruppmöten och videokonferenser så att vi kan uppdatera folk på tekniken som vi redan har, berättar Emil.

Däremot jobbar Sörmland Vatten inte mer på distans när det gäller tjänster som har säkerhetsaspekter på sina uppkopplingar. Utifrån Scada-system är det ingen skillnad. Så det ska inte vara några ökade risker för IT-säkerheten.

– Sedan har vi gjort en planering hur vi ska klara av verksamheten vid 15 procents bortfall och vid 50 procents bortfall och även en prioritering över vilka grejer vi behöver klara av för att kunna leverera samt vilka grejer vi behöver prioritera ned för att klara av 50 procents personal. Det är mycket underhåll som får stryka på foten i såna fall, säger Emil.

Om det är många som insjuknar eller är hemma så kan det bli övertid på befintlig personal som kan bli utarbetade och det blir det även en ekonomisk belastning då. Det görs även ronderingsplanering så att personal kan vara lediga någon dag här och där vid 50 procents personalbortfall.
För att minska oro bland anställda är det information som gäller.
– Även om vi inte har något att informera så berättar vi att vi jobbar med någonting och kommer tillbaka med det i morgon, säger Emil.
Målet är att minska oro och det skapas rykten.

I grunden finns också en befintlig krisplan som också behandlar många av de här frågorna.

All personal som är i en riskgrupp ska helst jobbar hemifrån och Emil står i ständig dialog med alla chefer för att ge stöd.
– Nu har vi börjat få in alla avdelningarnas svar. Det funkar riktigt bra. På verken så har man prioriterat ned till enskilda pumpstationer, vilka som är nyckelpersoner, vem som ersätter vem vid bortfall och så vidare, säger Emil.

I övrigt har städningarna utökats och det finns information ute till besökare om handtvätt och att hålla personliga avstånd.
– Till entreprenörer är det den vanliga samhällsinformationen, säger Emil Pantzar.

Annons:
Wateraid


På skånska Sydvatten finns i botten en pandemiplan som togs fram 2009 under fågelinfluensan. Genom den ses organisation, bemanning, kritiska processer, prioriteringar i projekt och vad som kan pausas, över. Det som kan fortlöpa fortsätter som vanligt och all produktion fungerar precis som normalt.

Alla ska hålla avstånd och lunchar inte längre samtidigt i personalmatsalen, en del jobbar hemifrån. Inga tjänsteresor görs och möten hålls digitalt.
– Vår hållning är att samma gäller för egen personal som för extern personal. Har man symptom ska man vara hemma, Någon annan begränsning kan vi inte ha, säger en genomförkyld vd för Sydvatten, Jörgen Johansson, till Cirkulation.

Han är själv inte på arbetsplatsen för närvarande utan håller sig hemma så länge förkylningen sitter i.

Många situationer och arbetsuppgifer kan även skötas hemifrån. Det finns också möjligheter framöver att köra ett friskteam och ett sjukteam för att hålla verksamheten igång. Ledningsgruppsmöten hålls varannan dag. Då har hälften varit på kontoret och hälften på andra platser.

Jörgen påpekar vikten av att leverantörerna fortsätter att fungera, det kommer bli en stor påverkan på Sydvatten om deras leverantörer skulle få sjukskrivningsproblem. I en tänkt extrem situation skulle också leverantörerna kunna utgöra en bemanningsmöjlighet.
– Om våra bemanningslag inte räcker till så tänker vi istället vända oss till våra leverantörer, säger Jörgen Johanssson.

Från samarbetsparterna i näringslivet upplevs situationen som skiftande. Olika kommunala organisationer verkar ha något olika hållning.
– Vi har märkt att det finns kommuner där det måste ta en omväg i kommunen ett par varv innan vi kan komma dit, säger John Skantze på maskinleverantören Hydropress Huber.
Det kan vara ansvariga som tar kontakt om någon maskin som inte fungerar som den ska men samtidigt säger att ingen kan bli insläppt för reparationsarbeten. Sedan måste den kommunala parten först lösa besöksfrågan internt innan arbetet ändå kan sättas igång. En vända med onödig byråkrati.
– Vi har stött på detta flera gånger men vi måste få komma när det är akut, säger John Skantze.
Samtidigt påpekar han att allt inte går att parkera och att det är viktigt att inte för mycket arbete pausas. Leverantörer av olika storlekar är viktiga i driftskedjan. John pekar särskilt på de lokala småföretag som anlitas vid arbeten och som nu också måste överleva för att branschen ska fungera även efter corona-krisen.
– Även småmontörer lokalt måste överleva, säger John Skantze.

Kemikalieleverantörerna har en nyckelroll i driftskedjan. Johan Modén är vd för Feralco.

– Vi är centrala och vi är välkomna. Vi är lite oroade för ett visst hamstringsmönster och vi ser att det inte finns lagringskapacitet för mer än några veckor, säger Johan Modén till Cirkulation.


Han menar att det kan bli en fråga för myndigheterna framöver att det ska finnas en lagerkapacitet så att verken klarar sig i två månader eller liknande.

– Vi behöver nu se till vår personal men det är ingen fara. Vi är inte välkomna ute på samma sätt som entreprenörerna för att laborera och provköra och allt det vi håller på med i den normala vardagen. Våra säljare är inte välkomna om det inte något akut som måste fixas i driften och det är inget konstigt med det, menar Johan Modén och påpekar att det även för dem är viktigt att Feralcos egen personal utsätts för fler miljöer än nödvändigt.

– Mycket kan skötas på distans det är ofta kunder ringer till oss och berättar om något som hänt biologiskt eller så och då kan vi ge tips, oftast doserar de för mycket, säger Johan.

Liksom kollegerna inom kemikaliesidan importerar Feralco nästan alla råvaror. För råvaror till aluminumklorid och järnklorid fungerar det för närvarande bra än så länge.
– Det är lugnare på sjön än på vägen just nu. Det som är trångt är den tredje viktiga råvaran, saltsyra. Den har vi en hel del från Sverige och Norge. Vi har bra lagerkapacitet för de torra produkterna men saltsyran går åt, vi gör av med 60 000 ton saltsyra på ett år, säger Johan Modén.
Han har fört samtal med Svenskt Vatten inför framtiden om det vore möjligt att säkra råvarorna för dricksvattenprodukter på ett annat sätt än idag. Kanske beredskapslager både för råvaror och för färdigprodukter.
– Det har funnits beredskapslager tidigare för färdigprodukter som Kemira höll i men de har monterats ned som alla andra beredskapslager, berättar Johan.

Uthålligheten är ändå bra i leveranser och lagerhållning än så länge. De som måste fortsätta fungera är chaufförerna men där har både kunder och Feralco upprättat rutiner.
– Sedan händer det här i ett läge där flödena i hela Sverige och Norden varit väldigt höga. Vår volym har ökat med 15 procent i januari-februari och sedan händer det här, och sedan ett hamstringsmönster på det, så visst är det ansträngt men det hade varit ändå, avslutar Johan Modén. (EW)

Publicerad 2020-03-19 12:10

Uppdaterad 2020-03-19 12:13