Sök
VA-aktuellt
Foto: Pixhill.com

Foto: Pixhill.com

Utökat skydd för vattentäkter i Danmark

Skyddet av dricksvattentäkter stärks i Danmark. Den danska regeringen har fått igenom ett brett avtal i Folketinget om skydd av grundvatten som används som råvatten.

De danska kommunerna har tid fram till 2022 i en första omgång att hitta lokala lösningar tillsammans med lantbruket för att stoppa användningen av bekämpningsmedel i brunnsnära skyddsområden. Skyddsområdena i närhet till råvattenbrunnar är statligt reglerade. Om inte parterna kommer överens, kommer staten att gå in med generella förbud.

– Den senaste tidens många fynd av bekämpningsmedel i dricksvattnet har bekymrat mig och de övriga partierna som slutit avtalet. Jag är glad för att vi står samman om att skydda dricksvattnet och förbättra skyddet av en av de mest värdefulla resurserna vi överhuvudtaget har. Jag är särskilt glad för att det skall bli slut med att bespruta nära dricksvattenborror, och att vi nu får undersökningar av många fler ämnen i grundvattnet, säger miljö- och livsmedelsminister Jakob Elleman-Jensen, i ett pressmeddelande.

Medel är avsatta för en landsomfattande screening av grundvattnet. Avtalet innehåller också inititativ om att förhindra resistens, minska bekämpningsmedelsanvändningen generellt samt ett förbud mot försäljning av i stort sett alla koncentrerade bekämpningsmedel till privatpersoner.

På branschorganisationen Danva gläds man åt avtalet.

– Det är ett bra avtal. Danva har arbetat för det här i nästan 20 år, det är en stor dag för Danmark. Skyddet av danskarnas dricksvatten är en av hörnstenarna i vattenbolagens arbete. Det är bra att politikerna har tagit ansvar i förhållande till våra önskemål om att man inte ska bestpruta nära dricksvattenborror. Nu är man enig om en metod för hur vi ska skydda grundvattnet när brunnarna, säger Carl-Emil Larsen, vd för Danva.

Samtidigt ska markägarna ha ersättning för begränsningar i möjligheterna till markutnyttjande. En beräkning på kostnaderna pekar mot cirka 1,5 miljarder danska kronor. (EW)

Läs mer:
Bekämpningsmedel ger Danmark vattenproblem (Cirkulation 180607)

Publicerad 2019-01-11 11:12

Uppdaterad 2019-01-11 11:20

Annons:
VAK 2019