Sök
Cirkulation 6/19

Upphandling ska vara strategiskt verktyg

Alltför detaljerade kravställningar som inte speglar de verkliga behoven, krav som inte kan följas upp, orimliga avtalsvillkor och otydliga utvärderingsmodeller är några av de problem som hindrar branschföretag att lämna de bästa anbuden vid upphandlingar.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)