Sök
Cirkulation 6/19

Striden om de små avloppen

Hur mycket fosfor släpper små avlopp egentligen ut? Hur mycket fosfor fastnar i marken? Vilka krav ska ställas på reningen? I skuggan av klimatdebatten har de här frågorna utvecklats till den kanske mest infekterade miljöstriden idag.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)