Sök
Cirkulation 3/23

Storsjöns framtid ska säkras med dagvattenrening

Tidigare har bara tre av drygt 40 dagvattenutlopp i Östersunds centrala delar renats. Övrigt vatten har i huvudsak mynnat direkt ut i stadens primära vattentäkt, Storsjön. Men nu ska det bli ändring. En av de nya reningsanläggningarna är redan i drift. Till sommaren kommer den öppna dagvattenparken att bidra med viktiga mervärden.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)