Sök
VA-aktuellt
Jonas Malmgren under byggtiden för tornet. FOTO: Anders Kristensson

Jonas Malmgren under byggtiden för tornet. FOTO: Anders Kristensson

Småläckor i duken skapar problem

I Helsingborg går jakten vidare på småläckorna i PE-duken, i nya Filborna vattentorn. Tornet fungerar utmärkt men svetsproblem med den så kallade linern har blivit en följetong både för de ansvariga och i media.

Helsingborgs nya vattentorn med sin nyskapande form där en ring för vattnet nästan svävar på 24 smäckra pelare är ett nytt landmärke i staden. Inne i ringen finns två intilliggande reservoarer som löper i ett inner- respektive yttervarv. Betongytan i ringen kompletteras med en PE-liner på insidan. PE-duken liknar en robustare duk i en simbassäng, i ett dricksvattenanpassat material, och skyddar betongen från insidan.
–  Linern ska göra så att betongen i princip inte kommer att behöva repareras från insidan någonsin. Ensam håller betongen i kanske 30-40 år, sedan skulle det kunna bli fuktgenomslag på utsidan, förklarar Jonas Malmgren som är projektledare hos NSVA.

Betongkonstruktionen är alltså tät. Problemet är de läckor som finns i små minimala brister i de stora mängder svetsfogar som finns i linern. Högreservoarerna rymmer 7 000 kubikmeter vatten uppe i ringen. PE-duken klär in väggarna i reservoarerna. För att leda bort eventuell kondens som kan uppstå mellan betongen och duken, finns ett dränerande skikt på insidan.
–  Det läcker från dräneringen i utrymmet mellan liner och betong. Skulle dräneringarna pluggas och linern rivas ut så skulle tornet vara tätt och fungera bra men vi tror på den här lösningen, säger Jonas Malmgren till Cirkulation.

De fördelar som linern ska ge är förutom en förbättrad livslängd på betongkonstruktionen; förenklad rengöring, bättre sikt ner i reservoaren och mindre mikrobiologisk påväxt på väggarna. Plasten som är av samma typ som i vattenledningar har en glattare yta än lite mer storporig betong.

De små hålen som uppstått med bristfällig svetsning har jagats länge. Enligt planerna skulle tornet varit taget i drift i september 2020.
– Vi har nu en ny underentreprenör som håller på att spåra och laga hålen, säger Jonas Malmgren.
Den nya underentreprenören använder fyra olika tekniker för att söka igenom de många metrarna svetsfog. Mekaniskt med en liten krok, med tryckluft, med vakum och även elektriskt gnisttest.
– Så här i efterhand kan man nog konstatera att NCC:s första val av underentreprenör för att installera linern nog inte var det bästa, säger Jonas Malmgren.

Entreprenaden är en samverkansentreprenad med NCC som generalentreprenör. Det är NCC som köper upp underentreprenörer, som har sina avtal med NCC.
– All risk ligger enligt de kontraktsregler som finns på den första installatören. Inga merkostnader kommer att drabba VA-kollektivet. Det har gjorts besiktningar av oberoende besiktningsmän och där framkom att underentreprenaden hade fel och brister som skulle åtgärdas men det gjordes sedan inte inom avtalad tid. Då har NCC tagit in en andra underentreprenör för att avhjälpa bristerna från besiktningsprotokollet, berättar Jonas Malmgren.

För närvarande fortsätter arbetet med sökning och reparationer men Jonas har gott hopp om att arbetet ska löna sig.
– Vi är först i Sverige med just den här tekniken med PE-liner men vi tror på idéen med konstruktionen, säger han.

Totalbudgeten för Filborna vattentorn ligger på 282 miljoner kronor men då ingår fler anläggningsdelar med markreservoarer och ledningsarbeten. (EW)

Publicerad 2021-09-08 07:45

Uppdaterad 2021-09-08 07:49

Annons:
EndressHauser 2021b