Sök
VA-aktuellt
FOTO: Jan Andersson

FOTO: Jan Andersson

Ronneby överklagar PFAS-domen

Ronneby Miljö & Teknik AB överklagar tingsrättens dom i PFAS-målet. Det meddelades under eftermiddagen på valborgsmässoafton.

Det var en enig styrelse i det kommunala bolaget Ronneby Miljö & Teknik AB som beslutade att överklaga tingsrättens dom i PFAS-målet.
– Det är så pass viktiga frågor som har lyfts i tingsrättens dom att vi anser att domen bör överprövas av hovrätten. Det saknas till exempel prejudikat i denna typ av mål där själva risken för skada anses som personskada, säger styrelseordförande i Ronneby Miljö & Teknik AB Kevin Ny, i ett pressmeddelande.

Det  var den 13 april som Blekinge tingsrätt slog fast att kommunala Ronneby Miljö och Teknik är ansvarigt för att kompensera de 165 personerna som stämt det kommunala bolaget Ronneby Miljöteknik för personskada i det så kallade PFAS-målet.

Branschorganisationen Svenskt Vatten har påtalat vikten av att det ur ett juridiskt perspektiv är önskvärt att domen går till högsta instans. Detta eftersom att en tingsrättsdom inte har något särskilt starkt praxisvärde, det är inte ovanligt att domar ändras i högre instanser. (EW)

Läs mer:
PFAS: Ronneby kommun ersättningsskyldiga

Ronneby kan komma att överklaga


Publicerad 2021-05-03 08:01

Uppdaterad 2021-05-03 08:04

Annons:
Svenskt Vatten 2021