Sök
VA-aktuellt
FOTO: Erik Winnfors Wannberg

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Riksdagen vill ta bort anslutningstvång

Riksdagen har riktat ett så kallat tillkännagivande till regeringen om att fastighetsägare med enskilt avlopp inte ska kunna tvingas att ansluta sig till det kommunala VA-systemet.

Riksdagens civilutskott anser att tvånget att ansluta sig till det kommunala VA-nätet bör tas bort. Detta under förutsättning att det egna avloppet uppfyller de gällande miljö- och hälsokraven. Tillkännagivandet, eller uppmaningen som riksdagen också sa ja till den 29 april, gjordes i samband med behandlingen av motioner från den allmänna motionstiden 2020 om frågor som rör hushållningen med mark- och vattenområden. Riksdagen sa nej till övriga motioner, främst med hänvisning till pågående arbete. (EW)

Publicerad 2021-04-30 07:58

Uppdaterad 2021-04-30 08:00

Annons:
Svenskt Vatten 2021