Sök
VA-aktuellt

Omvandlar slam till biokol

Genom pyrolys ska slam från reningsverk omvandlas till biokol för att säkert kunna återföra fosfor och kol till lantbruksmark. En testbädd för utveckling delas nu av fyra kommunal VA-verksamheter.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2021-10-12 08:30

Uppdaterad 2021-10-12 08:32

Annons:
Wateraid