Sök
Cirkulation 6/17

Om förvaltning av VA-konstruktioner

Den omfattande utbyggnaden av VA-ledningarna, som skedde under 60- och 70-talen, börjar nå sin kalkylerade tekniska och ekonomiska livslängd på 50 år. Det har under de senaste 20 åren varnats för ett växande reinvesteringsbehov.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)