Sök
VA-aktuellt
Knivsta reningsverk FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Knivsta reningsverk FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Nya tekniker för fosforutvinning

Ny teknik för att fånga upp fosfor ur avloppsvatten testas nu vid Knivsta reningsverk norr om Stockholm och hos ett företag i Gävle Försöken ingår i det EU-stödda projektet Bonus Return.

Det är två processlösningar som testas i försöken som nu inletts. Biophree och Terranova Ultra. De testas vid två olika anläggningar i Sverige. Syftet med de båda teknologierna är att hindra fosforutsläpp från att nå havet och istället återvinna fosforn som jordbruksgödsel.


Biophree, från nederländska Aquacare och Terranova Ultra, från det tyska företaget Terranova, är båda vinnare i en tävling anordnad av Bonus Return, vars syfte är att identifiera lovande teknologier som kan fånga in de näringsämnen som orsakar övergödning.


Vinnarna får stöd till inledande kommersialisering. Det innebär att teknologin ska vara demonstrerad i en relevant miljö. I stödet ingår: testanläggningar, hjälp med affärsplaner, produktutveckling och en introduktion till potentiella marknader i Östersjöregionen.


BioPhree ska fånga upp fosfor som är löst i vatten och skapar av det ett flytande gödningsmedel för användning i jordbruk. Teknologin kan användas både på ytvatten (till exempel sjöar, floder, bäckar och avrinning från jordbruksmark) och på avloppsvatten. Den kommer nu att testas vid ett avloppsreningsverk i Knivsta kommun, norr om Stockholm.

–  Mina förväntningar på dessa tester är att få fram bra data och resultat om fosforborttagning vid ett specifikt och väl definierat avloppsreningsverk i Skandinavien. De här testerna kommer att ge oss mer data, kunskap och förhoppningsvis även nya affärsmöjligheter i Östersjöregionen, säger Koos Baas, vd för Aquacare, i ett pressmeddelande.


Terranova Ultra-teknologin extraherar fosfor och potentiellt även kväve. Metoden producerar även ett träkolsliknande bränsle och ska förbättra och öka produktionen av biogas från avloppsslammet från reningsverk. Den första anläggningen av den här typen är just nu i drift i Kina. Terranova Ultra ska nu testas vid Norrsundet Slamförädling AB pilotanläggning i Gävle.
–  Företag som producerar vått organiskt avfall som avloppsslam, avfall från ölbryggerier, kycklinggödsel med mera kommer att få data på vilken potential hydrotermisk karbonisering (HCT) har på deras avfall, och vilka produkter som kan skapas med hjälp av teknologin, säger Rickard Widerberg, projektingenjör på Norrsundet Slamförädling AB.


Bonus Return är ett konsortium som består av Stockholm Environment Institute SEI (koordinator), Rise, Uppsala universitet, Köpenhamns universitet, Finska Miljöinstitutet samt Warsaw University of Life Sciences.

BONUS är ett forsknings- och utvecklingsprogram som finansieras gemensamt av staterna runt Östersjön och EU. Programmets syfte är att bidra till en hållbar utveckling i Östersjöregionen genom att ta fram kunskap och stödja utvecklingen och implementeringen av lagar och regler skräddarsydda för regionen. Bonus utlyser också anslag för och stödjer kvalitativa projekt som är relevanta för deras strategiska forskningsagenda. (EW)

Publicerad 2019-12-02 11:17

Uppdaterad 2019-12-02 11:19

Annons:
Siemens 2019