Sök
VA-aktuellt
FOTO: Erik Winnfors Wannberg

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Ny strategi för läkemedel i miljön från EU

Vi måste öka kunskaperna om effekterna av läkemedel i avloppsvattnet och minska riskerna för antibiotikaresistenta bakterier. Det konstaterar EU-kommissionen i sin nya plan för att minska utsläppen av läkemedel.

Måndagen den 11 mars kom EU-kommissionens nya ”Strategi för läkemedel i miljön”. I den förklarar kommissionen att kampen mot rester av läkemedel i avloppsvattnet måste vara en av EU:s viktigaste miljöfrågor de kommande åren.

Strategin består av sex delar. Den första handlar om att öka kunskaperna och medvetenheten av farorna med läkemedelsutsläpp. Kommissionen vill också främja ett mer medvetet användande av läkemedel, till exempel genom utbildning av läkare och strängare lagstiftning.

Kommissionen tänker också ekonomiskt stödja forskningen och utvecklingen av läkemedel som är mindre skadliga för miljön. EU bör också arbeta för en mer miljövänlig tillverkningsprocess, både inom och utom Europa.

Riskbedömningen ska förbättras genom ett ökat samarbete mellan experter i olika länder och med olika befattningar. Kommissionen anser att det är viktigt att alla som arbetar med frågan får tidigare tillgång till riskbedömningar för nya läkemedel, men vill även att nya görs för läkemedel som redan finns. Antalet experter i utskott och nätverk som hanterar riskbedömningarna bör ökas, och kontrollerna på djurläkemedel bli bättre och fler.

För att minska slöseriet och avfallet föreslår kommissionen att nya regler införs om storleken på läkemedelsförpackningarna, och även att utgångsdatum förlängs där det är möjligt. Den vill även att kontroller görs på avfallsvattnet från djuruppfödningarna.

Kommissionen poängterar vikten av att forskningen av effekterna av läkemedel på miljön ökar. Den anser att EU bör finansiera den. Dessutom vill den, tillsammans med vattenbolagen, utveckla ett system för att publicera prov- och forskningsresultat på internet, så att alla som arbetar med avloppsvatten snabbt ska kunna hitta information och jämföra den.

I planen konstaterar kommissionen också att vi vet för lite om sambandet mellan antibiotika i avloppsvattnet, och ökandet av antibiotikaresistenta bakterier i samhället. Därför bör EU finansiera forskning runt det, plus att den bör främja forskningen av vilka effekter även små doser läkemedel i naturen kan ha på människor på lång sikt.

De första åtgärderna ska starta redan nästa år, enligt kommissionen./Kristina Wallin

Publicerad 2019-03-12 13:50

Uppdaterad 2019-03-12 13:54

Annons:
Wateraid