Sök
VA-aktuellt
FOTO: Erik Winnfors Wannberg

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Mikroplaster i dricksvattnet ska utredas

Livsmedelsverket får i uppdrag att ta reda på mer om eventuella mikroplaster i svenskt dricksvatten.

Regeringen vill ha en kunskapssammanställning om plast i dricksvatten. I regeringens regleringsbrev till verket inför 2018 står det att:

"Livsmedelsverket ska sammanställa kunskap om hälsorisker med mikropartiklar respektive nanomaterial av plast i dricksvatten, kartlägga förekomsten av sådana föroreningar i dricksvatten i Sverige samt, vid behov, föreslå åtgärder för att minska exponeringen.”

Cirkulation har tidigare rapporterat om att liknande uppdrag gick ut i Danmark redan i höstas, där Miljøstyrelsen ansvarar för undersökningar.

Livsmedelsverket ska redovisa uppdraget senast den 15 december 2019. (EW)

Publicerad 2018-01-11 08:43

Uppdaterad 2018-01-11 08:46

Annons:
VAK 2018