Sök
Cirkulation 5/20

Mät föroreningar i vatten med ny teknik

EU:s dricksvattendirektiv är under omarbetning och en viktig del är att implementera ett mer risk-baserat angreppssätt. I enlighet med WHO:s »Water Safety Plan« (WSP) är ambitionen att säkerställa ett hälsosamt vatten i tillräcklig mängd från råvatten till konsumentens kran, genom att arbeta förebyggande med identifiering av möjliga risker.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)