Sök
Cirkulation 3/21

Luftning av tekniskt vatten vid bevattning

En golfbana i Agadir, Marocko, som bevattnas med behandlat avloppsvatten drabbades av problem med igensättningar, bl a av munstycken. Beläggningarna har karakteriserats och ytterligare luftning av avloppsvattnet har minskat problemen.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)