Sök
VA-aktuellt

Läkemedelsrester i slam bryts ned effektivt i jord

Rester från många läkemedel binds och bryts ned effektivt i jord. Endast mycket låga halter av några få läkemedelsrester kunde påvisas i jordbruksmark i försök efter slamgödsling och inga läkemedel kunde hittas i markvattenproverna.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2016-09-06 09:02

Uppdaterad 2016-09-06 09:08