Sök
Cirkulation 6/21

Kretsloppsverk byggs vid Kalmarsund

När Kalmarsundsverket uppförs i Kalmar så är det Kretsloppsverk som byggs. För Kalmar Vatten är det en självklarhet att avloppshanteringen börjar i dricksvattenförsörjningen.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)