Sök
Cirkulation 3/15

Kommunerna kan visst kräva fettvett

I artikeln »Fettvett – en lönsam affär« i Cirkulation 2/15 hävdas bland annat att VA-huvudmannen inte kan ställa krav på installation av fettavskiljare och att »avfallsförvaltningen behöver agera för att för att ta hand om fettet innan det når avloppet«. Det problematiseras också att varken avfallsförvaltningen eller VA-huvudmannen har någon myndighetsstatus och därför hamnar problemet hos Miljöförvaltningen, som inte har resurser för tillsynen och därmed uppstår en »moment 22-situation«.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)