Sök
Cirkulation 7/15

Kommunen och boende i kläm av regelverk för VA

Boende inom Tofsö fritidsområde i Trosa kommun vill ordna mönsteranläggning för kretsloppsanpassad avloppshantering. Ambitionen och möjligheterna gillas av såväl kommunens miljöförvaltning som VA-ansvariga. Krav från länsstyrelsen på allmän VA-anläggning upplevs dock som hinder.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)