Sök
Cirkulation 4/15

Kartlägger hemlig värld av bakterier

Ny metodik ger forskarna i Teknisk Mikrobiologi vid Lunds Tekniska Högskola, LTH, möjligheter att noggrant kartlägga bakteriernas funktion i hela dricksvattenkedjan. Ett mål är att skapa bakteriemönster som bibehåller en stabil dricksvattenkvalitet.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)