Sök
Cirkulation 2/18
partners logo

EU-kommissionens har synpunkter på 14 ren­ingsverk i 13 kommuner. Flera av dem är dock redan åtgärdade.

Fjorton svenska reningsverk under EU-press

EU-kommissionen har fortsatta synpunkter på 14 svenska reningsverk i 13 kommuner. Enligt kommissionen bryter de mot EU:s avloppsdirektiv och i slutet av januari hölls ett stormöte hos miljöminister Karolina Skog för att diskutera frågan.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Det finns flera svenska reningsverk som inte uppfyller kraven enligt EU:s avloppsdirektiv. Anledningarna är lite olika. I en del fall handlar det till viss del om det så kallade kallt-klimat-undantaget där Sverige har en annan tolkning av direktivet än vad EU har. Samtidigt har flera av de 14 reningsverken redan åtgärdats. Sverige närmar sig den punkten där EU kan komma att stämma landet med höga böter som resultat.

Flera av verken ligger långt norrut och där gäller överträdelserna generellt biologiskt material, BOD. Många verk saknar idag biologisk rening. Ett exempel är Svedjans reningsverk i Boden.

– Vi behöver ha en stabil drift för att klara BOD, COD och fosfor. Det är den biologiska delen som är jobbig för oss. Just nu ligger vi och jobbar med ett vatten som har sex grader, berättar VA-chef Patrik Fahlén.

Verket har ett tillstånd för 30 000 pe. VA-avdelningen har jobbat med åtgärder och fått klart ett nytt styrsystem. Med bättre mätning av syrehalt och förbättrad styrning ska arbetet bli lättare. Samtidigt byts skrapspel ut och kemikaliedoseringen optimeras.

– Vi utreder just nu en eventuell MBBR-anläggning med bärare för att få till en buffert också, säger Patrik Fahlén.

En del av kommunerna på listan är redan färdiga med de åtgärder som behövs. Härjedalen var enda kommun med två anläggningar som behöver åtgärdas: Tänndalen och Funäsdalen. Tänndalen är dimensionerad till 6 000 pe och Funäsdalen till 5 000 pe. Båda ligger i extremt expansiva områden med starkt utbyggnad. Även här har BOD-halterna varit problemet. Kommunen är välkänd för ett stort antal reningsverk med fällningsdammar.

– Vi har redan byggt ut med luftade zoner i ­sedimenteringsdammarna. I Tänndalen var de tvungna att såga upp isen för utrustningen. De driftsattes i månadsskiftet november/december, berättar Gatu- och VA-chef Pär Olofsson.

Resultaten följs upp just nu. Tidigare låg resultaten på marginalen, nu borde man klara dem.

Det har funnits en oro för att kommunerna ska få ta hela det ekonomiska ansvaret om Sverige stäms och fälls av EU. Det finns dock inga formella möjligheter i dagsläget att föra över EU-böterna till kommunerna. Syftet med mötet hos miljöministern i januari var att gemensamt se över hur problemen kan lösas.

– Vi hade som en fråga på mötet att det är ett problem att kommunerna har ansvaret för att följa direktivet och själva implementeringen medan böterna hamnar på miljödepartementets miljöbudget. Det var en diskussion om hur man ska hantera det men i dagsläget går det inte att föra över böterna på kommunerna. Det är ett problem att vi som får böterna inte har full rådighet över att lösa problemet, säger Malin Rinnan, departementssekreterare på Miljö och energidepartementet till Cirkulation.

Frågan om småkommuners finansieringsmöjligheter var också uppe på mötet. Det är inte självklart att alla kommuner kan låna till de investeringar som behövs.

– Där var miljöministern tydlig med att staten inte kan gå in och finansiera det som är krav enligt lag och ge bidrag till det, säger Malin Rinnan.

Annons:
VAK 2018


Några av de berörda kommunerna lutar sig även fortsatt mot det så kallade Kallt-klimat-undantaget.

– Vår lagstiftning är ju så i dagsläget att den tillåter tillämpning av det undantaget även om man inte är på 1 500 meters höjd. Det är fortfarande vår inställning men vi ser samtidigt i vår kommunikation med kommissionen att de inte anser att det är korrekt. Lagstiftningen i direktivet är 1 500 meter och det är inte det vi översatt det till i svensk lag, så det är en fråga som kan vara svår att vinna om vi hamnar i Europadomstolen. Vinner inte vår tolkning kommer det att bli väldigt kort om tid för de berörda anläggningarna att ställa om och bygga om. Det kan vara värt att fundera över hur man ska tackla det problemet för det är inte säkert att vår tolkning håller framgent, avslutar Malin Rinnan.

Enligt undantaget i direktivet behöver BOD-reduktionen för anläggningar över 1 500 meters höjd bara vara 40 procent istället för 70 procent. Sverige begärde inte undantag från kravet vid EU-inträdet 1995 men har hävdat att det är klimatet där reningsverket finns och miljöbehoven som är relevant i sammahanget, inte höjden över havet.

Ett verk som hamnat i ett besvärligt läge är Tandådalen i Malung-Sälen. Där har en ansökan om åtgärder för BOD-halterna dragits tillbaka då verket även fått åläggande för kväverening. Turist­orten som inte har så många fasta invånare men 25 400 bäddar under vintersäsongen, hamnar över snittet för kväverening.

– Vi har ingen plan klar. Biosteget skulle varit klart 2019 om vi fått tillstånd. Nu är det svårt att säga vad tillstånds- och byggtid tar, minst tre år skulle jag tro, säger Anders Bergman, chef för Vattentjänster på kommunala Vamas.

En huvudplan är att föra över avloppet till Sälfjällets reningsverk och lägga ned Tandådalens reningsverk. Då kommer avloppet nämligen över en vattendelare och istället för Västerhavet som slutrecipient skulle avrinningsområdet ändras mot Östersjön.

Det största verket i genomgången är Gässlösaverket i Borås.

– Vid Gässlösa är det kvävereningen som vi historiskt har svårt att klara. Det är en av anledningarna till bygget av vårt nya reningsverk Sobacken. Vi ser det som ett försvinnande problem. I slutet av maj börjar vi pumpa avloppet till Sobacken istället. Intrimningen pågår över sommaren, berättar Per Karlsson, affärsområdeschef på kommunala Borås Energi.

Vid mötet hos miljöministern deltog, förutom de 13 kommunerna, representanter från de sex berörda länsstyrelserna samt Miljö- och energi­departementet, Svenskt Vatten och Naturvårdsverket. De ska ha varit överens om att  det inte går att peka ut någon enskild myndighet eller aktör som ansvarig för EU-kommissionens kritik mot Sverige för att reningsverken inte nått upp till avloppsdirektivets krav på rening och kontroll.

Anna Maria Sundin är handläggare på Naturvårdsverket, som ansvarar för EU-rapporteringen enligt avloppsdirektivet. Naturvårdsverket försöker nu stötta de kommuner som behöver stöd.

– Vi jobbar mycket med vägledning just nu och det uppskattas av dem som berörs. Vi arbetar med vägledning som riktar sig mot länsstyrelser såväl som kommunala tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare. Det pågår ett intensivt arbete med att förbättra kvalitén på rapporteringen som görs vartannat år, detta för att höja EU-kommissionens förtroende för Sverige efter tidigare rapporteringar som brustit i kvalitet, säger Anna Maria Sundin.

–––

De 14 reningsverken (två verk i Härjedalen) som enligt EU-kommissioner bryter mot direktivet.

 • Boden: Svedjans reningsverk. 30 000 pe. Problem med BOD-halterna. Åtgärder klara till sommaren -18.
 • Borås: Gässlösa reningsverk. 78 000 pe. Problem med kvävehalterna. Åtgärder klara under sommaren -18.
 • Gagnef: Mockfjärds reningsverk. 3 000 pe. Problem med BOD-halterna. Åtgärder klara april -18.
 • Gnesta: Gnesta reningsverk. 7 500 pe. Problem med BOD-­halterna vid 2 enstaka tillfällen. Åtgärder klara.
 • Härjedalen: Tänndalens reningsverk. 6 000 pe. Funäsdalens reningsverk. 5 000 pe. Problem med BOD-halterna. Åtgärder klara.
 • Malung Sälen: Tandådalens reningsverk. 9 000 pe. Problem med BOD- och kvävehalter. Ingen plan klar. Beräknat tidigast klara 2021.
 • Lycksele: Lycksele reningsverk. 14 000 pe. Problem med BOD-halter. Åtgärder planerade, nytt tillstånd sökt.
 • Malå: Malå reningsverk. 5 000 pe. Problem med COD-halter. Utredning under 2018.
 • Pajala: Pajala reningsverk. 2 400 pe. Brustit i provtagning i samband med generationsskifte. Problem med BOD-halter. Utredning under 2018.
 • Robertsfors: Robertsfors reningsverk. 2 500 pe. Problem med BOD-halter 2014 på grund av kemikaliedoseringsproblem. Uppfyller dispensvillkoren.
 • Tidaholm: Tidaholms reningsverk. 15 000 pe. Problem med kvävehalterna 2014. Åtgärder var klara 2016.
 • Töreboda: Töreboda reningsverk. 30 000 pe. Problem med kvävehalterna. Åtgärder pågår. Klara 6 juni.
 • Åsele: Åsele reningsverk. 2 000 pe. Problem med BOD-halterna. Förberett för biologisk rening. Utredning under 2018.

Publicerad 2018-03-14 08:00

Uppdaterad 2018-03-14 08:00