Sök
VA-aktuellt

Ett nationellt dricksvattenråd bör inrättas

Livsmedelsverket föreslår att ett kansli för ett nationellt dricksvattenråd ska byggas upp. I rådet ska flera myndigheter samt kommunala organisationer ingå om Livsmedelsverkets förslag vinner gillande. Dricksvattenrådet ska ansvara för att regeringen har kännedom om aktuell lägesbild och de behov som finns för att säkra dricksvattenförsörjningen nationellt.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2018-12-18 09:38

Uppdaterad 2018-12-18 09:41

Annons:
Svenskt Vatten 2020