Sök
VA-aktuellt

Dagvattenprojekt får mångmiljonstöd

Ett antal kommuner har beviljats stöd från Boverket för bland annat dagvattenprojekt. Totalt har Boverket beviljat över 108 miljoner kronor till 43 projekt runtom i landet. Bidraget har bland annat beviljats för utveckling av befintlig stadsgrönska och för nyanläggning av stadsgrönska, för att främja ekosystemtjänster som rekreation, dagvattenhantering och biologisk mångfald.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2019-01-25 10:28

Uppdaterad 2019-01-25 10:30

Annons:
EndressHauser 2021b