Sök
Cirkulation 5/19

Dags att framtidssäkra vattenförsörjningen

Utvecklingen av Sveriges framtida vattenförsörjning är ett gemensamt ansvar där offentliga och privata aktörer behöver tänka nytt. Det gäller inte minst att säkerställa kompetens och resurser för att klara arbetet. VA behöver ses som en framtidsbransch. Såväl privata som offentliga aktörer måste tänka nytt gällande Sveriges framtida vattenförsörjning. Både VA-bransch och beslutsfattare måste ta ansvar för att klara utvecklingen.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)